Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Linguistic styles particularly variations in pronunciation, carry a wide range of meaning - from speakers' socio-economic class to their mood or stance in the moment. This book examines the development of the study of sociolinguistic variation, from early demographic studies to a focus on the construction of social meaning in stylistic practice. It traces the development of the 'Third Wave' approach to sociolinguistic variation, uncovering the stylistic practices that underlie broad societal patterns of change. Eckert charts the development of her thinking and of the emergence of a theoretical community around the 'Third Wave' approach to social meaning. Featuring brand new material alongside earlier seminal work, it provides a coherent account of the social meaning of linguistic variation

Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Penelope Eckert

Cambridge University Press

2018

Abstract

Linguistic styles particularly variations in pronunciation, carry a wide range of meaning - from speakers' socio-economic class to their mood or stance in the moment. This book examines the development of the study of sociolinguistic variation, from early demographic studies to a focus on the construction of social meaning in stylistic practice. It traces the development of the 'Third Wave' approach to sociolinguistic variation, uncovering the stylistic practices that underlie broad societal patterns of change. Eckert charts the development of her thinking and of the emergence of a theoretical community around the 'Third Wave' approach to social meaning. Featuring brand new material alongside earlier seminal work, it provides a coherent account of the social meaning of linguistic variation.

(https://www.amazon.com/)

Contents:

  • Beginnings;
  • My Participation in the Second Wave;
  • The Third Ware.

Citation

Penelope Eckert. Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics. Cambridge University Press, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in SociolinguisticsGrammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches The global intercultural communication reader
Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics
Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approachesThe global intercultural communication reader

QR code

Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Content

  • Thứ Tư, 15:31 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Analyzing meaning

Thứ Tư, 15:27 04/05/2022

Luật Hợp tác xã

Thứ Tư, 14:58 04/05/2022

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Video giới thiệu