Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Linguistic styles particularly variations in pronunciation, carry a wide range of meaning - from speakers' socio-economic class to their mood or stance in the moment. This book examines the development of the study of sociolinguistic variation, from early demographic studies to a focus on the construction of social meaning in stylistic practice. It traces the development of the 'Third Wave' approach to sociolinguistic variation, uncovering the stylistic practices that underlie broad societal patterns of change. Eckert charts the development of her thinking and of the emergence of a theoretical community around the 'Third Wave' approach to social meaning. Featuring brand new material alongside earlier seminal work, it provides a coherent account of the social meaning of linguistic variation

Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Penelope Eckert

Cambridge University Press

2018

Abstract

Linguistic styles particularly variations in pronunciation, carry a wide range of meaning - from speakers' socio-economic class to their mood or stance in the moment. This book examines the development of the study of sociolinguistic variation, from early demographic studies to a focus on the construction of social meaning in stylistic practice. It traces the development of the 'Third Wave' approach to sociolinguistic variation, uncovering the stylistic practices that underlie broad societal patterns of change. Eckert charts the development of her thinking and of the emergence of a theoretical community around the 'Third Wave' approach to social meaning. Featuring brand new material alongside earlier seminal work, it provides a coherent account of the social meaning of linguistic variation.

(https://www.amazon.com/)

Contents:

  • Beginnings;
  • My Participation in the Second Wave;
  • The Third Ware.

Citation

Penelope Eckert. Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics. Cambridge University Press, 2018.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in SociolinguisticsGrammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches The global intercultural communication reader
Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics
Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approachesThe global intercultural communication reader

QR code

Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics

Content

  • Thứ Tư, 15:31 04/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Analyzing meaning

Thứ Tư, 15:27 04/05/2022

Luật Hợp tác xã

Thứ Tư, 14:58 04/05/2022

Đề cương bài giảng Kiến trúc máy tính & Hệ điều hành

Thứ Tư, 14:57 04/05/2022

Giáo trình xã hội học

Thứ Tư, 14:32 04/05/2022

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý

Thứ Tư, 14:00 04/05/2022

Video giới thiệu