Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc Cang

Mục đích yêu cầu của sách Lịch sử Hóa học là nghiên cứu và trình bài quá trình tích lũy các kiến thức hóa học trong lịch sử tiến lên của loài người. Nói cụ thể hơn đó là nghiên cứu và trình bài sự tiến hóa các tư tưởng hóa học, các thành công lớn trong công nghiệp hóa học.

Lịch sử hóa học

Hoàng Ngọc Cang

Nxb. Giáo dục

2001

Tóm tắt

Mục đích yêu cầu của sách Lịch sử Hóa học là nghiên cứu và trình bài quá trình tích lũy các kiến thức hóa học trong lịch sử tiến lên của loài người. Nói cụ thể hơn đó là nghiên cứu và trình bài sự tiến hóa các tư tưởng hóa học, các thành công lớn trong công nghiệp hóa học.

Sách Lịch sử Hóa học còn nêu lên gương những nhà hóa học tên tuổi, những gương lao động nghiêm túc bậc thầy trong nghiên cứu hóa học, giúp có được những hiểu biết rộng rãi để đánh giá đúng nhiều vấn đề, nhiều nhân vật, và biết được cần phải có sự kế thừa liên tục trong nghiên cứu khoa học từ thế hệ này đến thế hệ khác thì ngành hóa học mới có thể hình thành. Ngoài ra sách Lịch sử Hóa học còn giúp cho giáo viên đại học cũng như trung học có đủ tư liệu để tổ chức những buổi nói chuyện ngoại khóa gây cho học sinh nhiều hứng thú khi học hóa học.

Nội dung của sách gồm các chương sau:

+ Chương 1: Sự phân chia các thời kỳ lớn của lịch sử hóa học

+ Chương 2: Thời kỳ cổ đại

+ Chương 3: Thời kỳ giả kim thuật

+ Chương 4: Thời kỳ hóa học và hóa kỹ thuật

+ Chương 5: Thời kỳ hóa học độc lập trở thành một khoa học

+ Chương 6: Thời kỳ hóa học hiện đại thế kỷ 19

+ Chương 7: Thời kỳ hóa học hiện đại thế kỷ 20.

Trích dẫn

Hoàng Ngọc Cang. Lịch sử hóa học, Nxb. Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc CangTừ điển sinh học học sinhLuyện và tái chế vàng

Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc Cang

Từ điển sinh học học sinh

Luyện và tái chế vàng

Mã QR

Lịch sử hóa học Hoàng Ngọc Cang

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:20 08/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Thứ Năm, 12:54 08/12/2022

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Thứ Năm, 10:13 08/12/2022

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Thứ Năm, 08:17 08/12/2022

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Thứ Tư, 21:42 07/12/2022

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Thứ Tư, 14:49 07/12/2022