Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Sách hóa sinh học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của hóa sinh học, giới thiệu một số thành tựu, ứng dụng của hóa sinh trong nông nghiệp. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng kiến thức di truyền, vi sinh,  tế bào, sinh lý thực vật, sinh lí động vật, sinh học phân tử và một số nguyên lý cơ bản của hóa sinh học.

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thư

Nxb. Đại học Sư phạm

2007

Tóm tắt

Sách hóa sinh học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của hóa sinh học, giới thiệu một số thành tựu, ứng dụng của hóa sinh trong nông nghiệp. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên có thể tiếp thu dễ dàng kiến thức di truyền, vi sinh, tế bào, sinh lý thực vật, sinh lí động vật, sinh học phân tử và một số nguyên lý cơ bản của hóa sinh học.

Sách gồm 2 phần: phần lý thuyết và phần thực hành và chia làm 14 chương:

+ Chương 1: Protein

+ Chương 2: Axit Nucleic

+ Chương 3: Gluxit

+ Chương 4: Lipit

+ Chương 5: Vitamin

+ Chương 6: Enzyn

+ Chương 7: Hornon

+ Chương 8: Các hợp chất có nguồn gốc thứ cấp

+ Chương 9: Đại cương về trao đổi chất và trao đổi năng lượng

+ Chương 10: Trao đổi Gluxit

+ Chương 11: Trao đổi Lipit

+ Chương 12: Trao đổi Axit Nucleic

+ Chương 13: Tro đổi protein

+ Chương 14: Mối liên quan giữa các quá trình trao đổi chất.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thư. Hóa sinh học (2007), Nxb. Đại học Sư phạm, 2007.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)Foundations in microbiologyGood Chemistry The Life and Legacy of valium inventor leo sternbach

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Foundations in microbiology

Good Chemistry The Life and Legacy of valium inventor leo sternbach

Mã QR

Hóa sinh học Nguyễn Thị Hiền (2007)

Nội dung

  • Thứ Năm, 12:54 08/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình dung sai - kỹ thuật đo kiểm cơ khí

Thứ Năm, 10:13 08/12/2022

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Thứ Năm, 08:17 08/12/2022

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Thứ Tư, 21:42 07/12/2022

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Thứ Tư, 14:49 07/12/2022

Desert Mountain Sea

Thứ Tư, 14:03 07/12/2022