Language testing and Assessment

This is one of ten volumes of the Encyclopedia  of  Language  and  Education published by Springer. The Encyclopedia–now in this, its third edition–isundoubtedly the benchmark reference text in itsfield. It was first published in1997 under the general editorship of the late David Corson and comprised eight volumes, each focused on a single, substantive topic in language and education.These included: language policy and political issues in education; literacy; oral discourse and education; second language education; bilingual education; knowl-edge about language; language testing and assessment; and research methods in language and education.

Language testing and Assessment

Elana Shohamy, Stephen May

Springer

2017

Abstract

This is one of ten volumes of the Encyclopedia of Language and Education published by Springer. The Encyclopedia–now in this, its third edition–isundoubtedly the benchmark reference text in itsfield. It was first published in1997 under the general editorship of the late David Corson and comprised eight volumes, each focused on a single, substantive topic in language and education.These included: language policy and political issues in education; literacy; oral discourse and education; second language education; bilingual education; knowl-edge about language; language testing and assessment; and research methods in language and education.

Contents:

Assenssing Language Domains;

Methods of Assessment;

Assessment in Education;

Assessment in Society

Citation

Elana Shohamy, Stephen May. Language testing and Assessment. Springer, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Language testing and Assessment Revisiting EFL assessment: Critical perspectives. English Language Teaching Today – Linking Theory and Practice
Language testing and AssessmentRevisiting EFL assessment: Critical perspectives.English Language Teaching Today – Linking Theory and Practice

QR code

 Language testing and Assessment

Content

  • Thứ Tư, 14:45 27/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies

Thứ Tư, 13:53 27/04/2022

CISCO CCNA Lab Guide

Thứ Tư, 13:44 27/04/2022

Supply chain management

Thứ Tư, 13:35 27/04/2022