Language testing and Assessment

This is one of ten volumes of the Encyclopedia  of  Language  and  Education published by Springer. The Encyclopedia–now in this, its third edition–isundoubtedly the benchmark reference text in itsfield. It was first published in1997 under the general editorship of the late David Corson and comprised eight volumes, each focused on a single, substantive topic in language and education.These included: language policy and political issues in education; literacy; oral discourse and education; second language education; bilingual education; knowl-edge about language; language testing and assessment; and research methods in language and education.

Language testing and Assessment

Elana Shohamy, Stephen May

Springer

2017

Abstract

This is one of ten volumes of the Encyclopedia of Language and Education published by Springer. The Encyclopedia–now in this, its third edition–isundoubtedly the benchmark reference text in itsfield. It was first published in1997 under the general editorship of the late David Corson and comprised eight volumes, each focused on a single, substantive topic in language and education.These included: language policy and political issues in education; literacy; oral discourse and education; second language education; bilingual education; knowl-edge about language; language testing and assessment; and research methods in language and education.

Contents:

Assenssing Language Domains;

Methods of Assessment;

Assessment in Education;

Assessment in Society

Citation

Elana Shohamy, Stephen May. Language testing and Assessment. Springer, 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

Language testing and Assessment Revisiting EFL assessment: Critical perspectives. English Language Teaching Today – Linking Theory and Practice
Language testing and AssessmentRevisiting EFL assessment: Critical perspectives.English Language Teaching Today – Linking Theory and Practice

QR code

 Language testing and Assessment

Content

  • Thứ Tư, 14:45 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies

Thứ Tư, 13:53 27/04/2022

CISCO CCNA Lab Guide

Thứ Tư, 13:44 27/04/2022

Supply chain management

Thứ Tư, 13:35 27/04/2022

Video giới thiệu