Supply chain management

What is the essence of Supply Chain Management (SCM)? How does it relate to Advanced Planning? In which sense are the underlying planning concepts “advanced”? What are the origins of SCM? These as well as related questions will be answered in this chapter.

Supply chain management

Pengzhong Li

Intech

2011

Abstract

What is the essence of Supply Chain Management (SCM)? How does it relate to Advanced Planning? In which sense are the underlying planning concepts “advanced”? What are the origins of SCM? These as well as related questions will be answered in this chapter.

Management method and its application: Supply chain optimization; integrating lean, agile, resilience; a hybrid fuzzy approach to bullwhip effect in supply chain networks; managing and controlling public sector supply chains; supply chain management based on modeling simulation; supply chain process benchmarking using a self-assessment maturity grid; supply chain resilience using the mapping approach; capacity collaboration in semiconductor supply chain with failure risk and long-term profit... Coordination: Strategic fit in supply chain management; Towards improving supply chain coordination through busines process reengineering; integrated revenue sharing contracts to coordinate a multi-period three-echelon supply chain; the impact of demand information sharing on the supply chain stability. Modeling and analysis

Citation

Pengzhong Li: Supply chain management, Intech, 2011

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Supply chain managementEconomic DevelopmentEssentials of supply chain management
Supply chain managementEconomic DevelopmentEssentials of supply chain management

QR code

Supply chain management

Content

  • Thứ Tư, 13:35 27/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Building J2EE Applications with the Rationnal Unified Process

Thứ Tư, 13:30 27/04/2022

Risk Management in Emerging Markets: Practical Methodologies and Empirical Tests

Thứ Tư, 13:25 27/04/2022

Tự động hóa với Simatic S7 - 300

Thứ Tư, 11:40 27/04/2022

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Thứ Tư, 11:25 27/04/2022

Nhăn đường may

Thứ Tư, 11:17 27/04/2022