Building J2EE Applications with the Rationnal Unified Process

This book is a Rational Software Corporation-specific book focusing on the development of J2EE applications (version 1.3) within a RUP (Rational Unified Process) environment.

Building J2EE Applications with the Rationnal Unified Process

Peter Eeles, Kelli Houston, Wojtek Kozaczynski

Pearson Education Corporate Sales Division

2002

Abstract

The book has a heavy dependency on UML (version 1.4). The authors aim to give the reader a basic understanding of component architectures and associated technologies, and how these component architectures and technologies are applied in the context of systematic development, specifically the Rational Unified Process. The reader will learn a set of proven best practices, guidelines, and standards that apply to systems development. It will reflect the next version of RUP which is scheduled for release during in 2002. This version of RUP will be a considerable departure from the current version.

Content:

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. An Introduction to the Java 2 Platform, Enterprise

Chapter 3. An Introduction to the Rational Unified Process

Chapter 4. An Introduction to the J2EE Developer Roadmap

Chapter 5. An Introduction to the Sample Application

Chapter 6. Requirements

Chapter 7. Analysis

Chapter 8. Design

Chapter 9. Implementation

Chapter 10. Additional Topics

Citation

Eeles, Peter, Kelli Houston, and Wojtek Kozaczynski. Building J2EE applications with the rational unified process. No. Sirsi) i9780201791662. 2002.

Collection

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Related document

Building J2EE Applications with the Rational Unified ProcessBeginning AndroidBuilding Dynamic Web 2.0 Websites with Ruby on Rails

Building J2EE Applications with the Rational Unified Process

Beginning AndroidBuilding Dynamic Web 2.0, Websites with Ruby on Rails

Mã QR

Building J2EE Applications with the Rational Unified Process

Content

  • Thứ Tư, 13:30 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Risk Management in Emerging Markets: Practical Methodologies and Empirical Tests

Thứ Tư, 13:25 27/04/2022

Tự động hóa với Simatic S7 - 300

Thứ Tư, 11:40 27/04/2022

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Thứ Tư, 11:25 27/04/2022

Nhăn đường may

Thứ Tư, 11:17 27/04/2022

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Thứ Tư, 11:15 27/04/2022