Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Tài liệu trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới: Quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới; những xu thế lớn tròn sự vận động của nền kinh tế thế giới và dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới; những vấn đề có tính chất toàn cầu. Thương mại quốc tế: khái niệm, nội dung và chức năng của thương mại quốc tế; một số lý thuyết về thương mại quốc tế; các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ kinh tế quốc tế; chính sách thương mại quốc tế.

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Đỗ Đức Bình

Nxb. ĐHKTQD

2010

Tóm tắt

Để kịp thời phục vụ cho yêu cầu đào tạo các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thuộc các hệ dài hạn tập trung, tại chức và hệ bằng đại học thứ 2. Bộ môn Kinh tế quốc tế thuộc Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế tổ chức bổ sung, nâng cấp và tái bản Giáo trình Kinh tế quốc tế theo chương trình cơ sở với 3 đơn vị học trình.

Giáo trình Kinh tế quốc tế kế thừa, bổ sung và phát triển tiếp các nội dung của Giáo trình Kinh tế quốc tế do Bộ môn biên soạn.

Kinh tế quốc tế là bộ môn khoa học kinh tế nghiên cứu tính quy luật của sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các quốc gia, nghiên cứu sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, sự chuyển đổi tiền tệ và cán cân thanh toán giữa các quốc gia, nghiên cứu các chính sách điều chỉnh quá trình vận động và trao đổi.

Nội dung giáo trình được trình bày trong 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn học kinh tế QT

+ Chương 2: Thương mại quốc tế

+ Chương 3: Đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế

+ Chương 4: Hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế

+ Chương 5: Liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trích dẫn

Đỗ Đức Bình. Giáo trình Kinh tế Quốc tế, Nxb. ĐHKTQD, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh tế Quốc tếQuản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000Nhăn đường may

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000Nhăn đường may

Mã QR

Giáo trình Kinh tế Quốc tế

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:40 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển T.2: Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052

Thứ Tư, 13:57 27/04/2022

The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies

Thứ Tư, 13:53 27/04/2022

CISCO CCNA Lab Guide

Thứ Tư, 13:44 27/04/2022

Supply chain management

Thứ Tư, 13:35 27/04/2022

Building J2EE Applications with the Rationnal Unified Process

Thứ Tư, 13:30 27/04/2022

Video giới thiệu