CISCO CCNA Lab Guide

You want to learn more about IT, earn the respect of others in the trade, and get those high paid roles and promotions, right? Let this book help you.

CISCO CCNA Lab Guide

Neil Anderson

Flackbox

2017

Abstract

Content:

Introduction 4
How the Lab Works 4
Get the Complete Course 4
About the Author 5
04 The IOS Operating System – Lab Exercise 6
11 Cisco Device Functions – Lab Exercise 20
12 The Life of a Packet – Lab Exercise 27
12 The Life of a Packet – Answer Key 29
13 The Cisco Troubleshooting Methodology – Lab Exercise 32
13 The Cisco Troubleshooting Methodology – Answer Key 34
14 Cisco Router and Switch Basics – Lab Exercise 40
14 Cisco Router and Switch Basics – Answer Key 43
15 Cisco Device Management – Lab Exercise 50
15 Cisco Device Management – Answer Key 53
16 Routing Fundamentals – Lab Exercise 63
16 Routing Fundamentals – Answer Key 66
17 Dynamic Routing Protocols – Lab Exercise 81
17 Dynamic Routing Protocols – Answer Key 86
18 Connectivity Troubleshooting – Lab Exercise 109
18 Connectivity Troubleshooting – Answer Key 111
19-1 RIP Configuration – Lab Exercise 116
19-1 RIP Configuration – Answer Key 118
20-1 EIGRP Configuration – Lab Exercise 127
20-1 EIGRP Configuration – Answer Key 130
21-1 OSPF Configuration – Lab Exercise 146
21-1 OSPF Configuration – Answer Key 150
23-1 VLAN and Inter-VLAN Routing Configuration – Lab Exercise 169
23-1 VLAN and Inter-VLAN Routing Configuration – Answer Key 172
24-1 DHCP Configuration – Lab Exercise 181
24-1 DHCP Configuration – Answer Key 184
25-1 HSRP Configuration – Lab Exercise 189
25-1 HSRP Configuration – Answer Key 192
26-1 Spanning Tree Troubleshooting – Lab Exercise 199
26-1 Spanning Tree Troubleshooting – Answer Key 202
27-1 EtherChannel Configuration – Lab Exercise 213
28-1 Port Security Configuration Lab Exercise 224
28-1 Port Security Configuration Answer Key 226
29-1 ACL Configuration – Lab Exercise 231
29-1 ACL Configuration – Answer Key 234
30-1 NAT Configuration – Lab Exercise 245
30-1 NAT Configuration – Answer Key 249
31 IPv6 Addressing Configuration – Lab Exercise 260
31 IPv6 Addressing Configuration – Answer Key 262
32-1 IPv6 Routing Configuration – Lab Exercise 273
32-1 IPv6 Routing Configuration – Answer Key 277
33-1 WAN Configuration – Lab Exercise 311
33-1 WAN Configuration – Answer Key 315
34-1 BGP Configuration – Lab Exercise 325
34-1 BGP Configuration – Answer Key 327
35-1 Cisco Device Security Configuration – Lab Exercise 333
35-1 Cisco Device Security Configuration – Answer Key 337
36 Network Device Management – Lab Exercise 344
36 Network Device Management – Answer Key 346
SPECIAL OFFER – Cisco CCNA Complete Course 428
SPECIAL OFFER – AlphaPrep 10 Day Trial 432

Citation

Neil Anderson. CISCO CCNA Lab Guide. Flackbox, 2017.

Collection

Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính (7480108)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

CISCO CCNA Lab GuideGuide to TCP/IP second editionNhập môn về kỹ thuật
CISCO CCNA Lab GuideGuide to TCP/IP second editionNhập môn về kỹ thuật

Mã QR

CISCO CCNA Lab Guide

Content

  • Thứ Tư, 13:44 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Supply chain management

Thứ Tư, 13:35 27/04/2022

Building J2EE Applications with the Rationnal Unified Process

Thứ Tư, 13:30 27/04/2022

Risk Management in Emerging Markets: Practical Methodologies and Empirical Tests

Thứ Tư, 13:25 27/04/2022

Tự động hóa với Simatic S7 - 300

Thứ Tư, 11:40 27/04/2022

Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và ISO - 9000

Thứ Tư, 11:25 27/04/2022

Video giới thiệu