Lần đầu làm Sếp

Cuốn sách trình bày các chủ đề: Quá trình dẫn đến vị trí quản lý; khởi đầu; xây dựng lòng tin và sự tin tưởng; thể hiện sự đáng giá cao của bạn; trở thành một thính giả tích cực; công việc của nhà quản lý mới và cả những cạm bẫy cạnh tranh; ứng phó với cấp trên; lựa chọn phong cách quản lý; xây dựng tinh thần nhóm; quản lý các nhân viên có vấn đề; tuyển dụng và phỏng vấn; đào tạo thành viên nhóm; quản lý sự thay đổi...

Lần đầu làm Sếp

Loren B.Belker, Gary S.Topchik, Thu Hà (Dịch)

Lao động - Xã hội

2011

Tóm tắt

Trong thế giới công việc, những nhân viên làm việc hiệu quả nhất sẽ được đề bạt thăng tiến vào vị trí quản lý - nhưng liệu họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiến này chưa? Đề cập đến các kỹ năng quan trọng nhất, Lần đầu làm sếp của hai tác giả Loren B.Belker - Gary S.Topchik sẽ đưa ra những lời khuyên cũng như chỉ dẫn rõ ràng và cụ thể về lãnh đạo, động cơ thúc đẩy, tính kỷ luật và rèn luyện, cũng như những mẹo mực thú vị khác dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý.

Với phong cách gợi mở, gần gũi, cuốn sách xây dựng kỹ năng quản lý kinh điển này thật sự là công cụ cần thiết cho bất kỳ ai muốn trở thành một nhà quản lý mới đầy tự tin và hiệu quả.

Cuốn sách trình bày các chủ đề: Quá trình dẫn đến vị trí quản lý; khởi đầu; xây dựng lòng tin và sự tin tưởng; thể hiện sự đáng giá cao của bạn; trở thành một thính giả tích cực; công việc của nhà quản lý mới và cả những cạm bẫy cạnh tranh; ứng phó với cấp trên; lựa chọn phong cách quản lý; xây dựng tinh thần nhóm; quản lý các nhân viên có vấn đề; tuyển dụng và phỏng vấn; đào tạo thành viên nhóm; quản lý sự thay đổi...

Trích dẫn

Loren B.Belker, Gary S.Topchik, Thu Hà (Dịch). Lần đầu làm Sếp. Lao động - Xã hội, 2011

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Lần đầu làm SếpHuman Resource Management: Issues, Challenges and OpportunitiesGiáo trình khởi sự kinh doanh
Lần đầu làm SếpHuman Resource Management: Issues, Challenges and OpportunitiesGiáo trình khởi sự kinh doanh

Mã QR

Lần đầu làm Sếp

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:24 19/05/2022