Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả

Thông qua cuốn "Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả", nhóm tác giả ClydeBank Business sẽ cung cấp cho các bạn - những nhà quản lý dự án, thành viên của dự án - một phương pháp quản lý dự án hiệu quả có tên Agile. Sau khi kinh qua các giai đoạn của phương pháp quản lý dự án này, nhận ra những điểm ưu việt của nó so với phương pháp quản lý truyền thống cũng như nghiền ngẫm các ví dụ khi áp dụng Agile vào thực tế

Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả

Business, Clydebank

Phụ nữ

2019

Tóm tắt

Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn. Và sẽ giúp bạn:

  • Biết cách lập kế hoạch chiến lược.
  • Quản lý quỹ thời gian và ngân sách chủ động, hiệu quả.
  • Tận dụng những thay đổi bất ngờ, phát huy tính linh hoạt và sáng tạo.
  • Phân bổ nhân lực hợp lý và thu phục lòng người.

Trích dẫn

Business, Clydebank. Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả. Phụ nữ, 2019

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kỹ năng quản lý dự án hiệu quảNguyên lý quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng quản lý dự án hiệu quảNguyên lý quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Mã QR

Kỹ năng quản lý dự án hiệu quả

Nội dung

  • Thứ Năm, 12:56 19/05/2022