Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities

This book provides an interesting group of chapters that shed light on a variety of international human resources management styles and practices. The competitive nature of twenty-first-century global commerce requires that businesses be managed strategically by managers who are knowledgeable in the principles of the field. The efficient, nonexploitive use of human resources is essential to building successful businesses around the world.

Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities

Rae Simons

Apple Academic Press.

2021

Abstract

Available at a lower price from other sellers that may not offer free Prime shipping.

This title includes a number of Open Access chapters.

Human resource management is the strategic approach to management of an organization’s most valuable asset―its people. It covers the recruitment, management, and direction of people who work for the organization and deals with employee compensation and benefits, hiring and training, performance management, organization development, safety and wellness, and organizational communication.

Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities covers a broad array of topics on human resources management, including new emphasis on corporate social commitment, management practices that are essential for retaining effective professionals, financial rewards to stimulate longer workforce participation, entrepreneurial leadership, examination of leadership styles in different countries, dealing with organizational change, teamwork and employee resistance, integrating human resources aspects with corporate goals, and more.

This book provides an interesting group of chapters that shed light on a variety of international human resources management styles and practices. The competitive nature of twenty-first-century global commerce requires that businesses be managed strategically by managers who are knowledgeable in the principles of the field. The efficient, nonexploitive use of human resources is essential to building successful businesses around the world.

Citation

Rae Simons. Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities. Apple Academic Press, 2021

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document


Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities
The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case StudiesEconomic Development
Human Resource Management: Issues, Challenges and OpportunitiesThe Business Models Handbook: Templates, Theory and Case StudiesEconomic Development

QR code

Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities

Content

  • Thứ Năm, 13:57 12/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Giáo trình Lý thuyết màu sắc, nguyên tắc tổng hợp thuốc nhuộm

Thứ Bảy, 14:01 25/06/2022

Năm 1975 họ đã sống như thế nào: Tiểu thuyết

Thứ Bảy, 11:11 25/06/2022

Mây đầu ô; Thơ văn Quang Dũng; Nhà đồi: Thơ, Bút ký

Thứ Bảy, 10:38 25/06/2022

Hoa trong cây; Những điều cùng đến; Vết thời gian: Thơ

Thứ Bảy, 10:22 25/06/2022

Thơ và mấy vấn đề trong thơ Việt Nam hiện đại: Lý luận phê bình

Thứ Bảy, 10:05 25/06/2022

Thể dục Aerobic

Thứ Năm, 13:55 12/05/2022

Planning Your Career in a Week

Thứ Năm, 13:46 12/05/2022

Giáo trình tâm lý học du lịch

Thứ Năm, 13:17 12/05/2022

What color is your parachute? A practical manual for Job-Hunters and Career-changers

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Video giới thiệu