Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2015) và 104 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2015), Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin quyết định xuất bản quyển sách: “Làm theo lời Bác – Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Đình Quyền, Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài (st)

Nxb. Văn hóa thông tin

2015

Tóm tắt

Với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2015) và 104 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2015), Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin quyết định xuất bản quyển sách: “Làm theo lời Bác – Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quyển sách gồm bốn phần:

+ Phần I: Một số hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

+ Phần II: Tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Phần III: Mãi mãi đi theo con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Phần IV: Các công trình tưởng niệm và khu di tích Hồ Chí Minh.

Đây là cuốn tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trích dẫn

Vũ Đình Quyền, Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài (st). Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa thông tin, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí MinhTừ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba ĐìnhMỹ thuật với Bác Hồ

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Mỹ thuật với Bác Hồ

Mã QR

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung

  • Thứ Bảy, 11:04 04/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Thứ Bảy, 10:58 04/03/2023

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023