Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2015) và 104 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2015), Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin quyết định xuất bản quyển sách: “Làm theo lời Bác – Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vũ Đình Quyền, Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài (st)

Nxb. Văn hóa thông tin

2015

Tóm tắt

Với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2015) và 104 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2015), Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin quyết định xuất bản quyển sách: “Làm theo lời Bác – Học tập cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quyển sách gồm bốn phần:

+ Phần I: Một số hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

+ Phần II: Tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Phần III: Mãi mãi đi theo con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Phần IV: Các công trình tưởng niệm và khu di tích Hồ Chí Minh.

Đây là cuốn tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trích dẫn

Vũ Đình Quyền, Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài (st). Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa thông tin, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí MinhTừ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba ĐìnhMỹ thuật với Bác Hồ

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Mỹ thuật với Bác Hồ

Mã QR

Làm theo lời Bác - học tập cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung

  • Thứ Bảy, 11:04 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Thứ Bảy, 10:58 04/03/2023

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Video giới thiệu