Trắc nghiệm và ứng dụng

Nội dung của cuốn sách là phổ biến cho công chúng rộng rãi về khoa học đo lường trong giáo dục,một khoa học đã phát triển rất cao trên thế giới và đạt đc những thành tựu quan trọng.Đưa gợi ý cho các trường đại học,viện nghiên cứu ,các nhà xuất bản cũng như các cơ quan quản lý giáo dục lưu ý đến việc đào tạo chuyên gia và có biện pháp thúc đẩy sự phát triển khoa học này để áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta.

Trắc nghiệm và ứng dụng

Lâm Quang Thiệp

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách là phổ biến cho công chúng rộng rãi về khoa học đo lường trong giáo dục,một khoa học đã phát triển rất cao trên thế giới và đạt đc những thành tựu quan trọng.Đưa gợi ý cho các trường đại học,viện nghiên cứu ,các nhà xuất bản cũng như các cơ quan quản lý giáo dục lưu ý đến việc đào tạo chuyên gia và có biện pháp thúc đẩy sự phát triển khoa học này để áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta.

Trình bày bao gồm các chương sau:

+ Chương 1: Khoa học về đo lường trong giáo dục

+ Chương 2: Trắc nghiệm cổ điển

+ Chương 3: Trắc nghiệm hiện đại

+ Chương 4: Áp dụng trắc nghiệm trong các cơ sở giáo dục

+ Chương 5: Sử dụng trắc nghiệm trong các kỳ thi đại trà, kinh nghiệm của thế giới và giải pháp của Việt Nam.

Trích dẫn

Lâm Quang Thiệp. Trắc nghiệm và ứng dụng , Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Trắc nghiệm và ứng dụng Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 555 mẹo vặt

Trắc nghiệm và ứng dụng

Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

555 mẹo vặt

Mã QR

Trắc nghiệm và ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Thứ Bảy, 07:50 04/03/2023

The Knowledge-Creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation

Thứ Bảy, 07:28 04/03/2023

Financial and Managerial Accounting

Thứ Sáu, 22:18 03/03/2023

Video giới thiệu