Trắc nghiệm và ứng dụng

Nội dung của cuốn sách là phổ biến cho công chúng rộng rãi về khoa học đo lường trong giáo dục,một khoa học đã phát triển rất cao trên thế giới và đạt đc những thành tựu quan trọng.Đưa gợi ý cho các trường đại học,viện nghiên cứu ,các nhà xuất bản cũng như các cơ quan quản lý giáo dục lưu ý đến việc đào tạo chuyên gia và có biện pháp thúc đẩy sự phát triển khoa học này để áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta.

Trắc nghiệm và ứng dụng

Lâm Quang Thiệp

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách là phổ biến cho công chúng rộng rãi về khoa học đo lường trong giáo dục,một khoa học đã phát triển rất cao trên thế giới và đạt đc những thành tựu quan trọng.Đưa gợi ý cho các trường đại học,viện nghiên cứu ,các nhà xuất bản cũng như các cơ quan quản lý giáo dục lưu ý đến việc đào tạo chuyên gia và có biện pháp thúc đẩy sự phát triển khoa học này để áp dụng vào thực tiễn giáo dục nước ta.

Trình bày bao gồm các chương sau:

+ Chương 1: Khoa học về đo lường trong giáo dục

+ Chương 2: Trắc nghiệm cổ điển

+ Chương 3: Trắc nghiệm hiện đại

+ Chương 4: Áp dụng trắc nghiệm trong các cơ sở giáo dục

+ Chương 5: Sử dụng trắc nghiệm trong các kỳ thi đại trà, kinh nghiệm của thế giới và giải pháp của Việt Nam.

Trích dẫn

Lâm Quang Thiệp. Trắc nghiệm và ứng dụng , Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Trắc nghiệm và ứng dụng Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp 555 mẹo vặt

Trắc nghiệm và ứng dụng

Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

555 mẹo vặt

Mã QR

Trắc nghiệm và ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Thứ Bảy, 07:50 04/03/2023

The Knowledge-Creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation

Thứ Bảy, 07:28 04/03/2023

Financial and Managerial Accounting

Thứ Sáu, 22:18 03/03/2023