Toán tài chính ứng dụng

Nội dung cuốn Toán tài chính ứng dụng có liên quan đến toán tài chính gồm: cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, logarit

Toán tài chính ứng dụng

Nguyễn Tấn Bình

Thống kê

2010

Tóm tăt

Nội dung cuốn Toán tài chính ứng dụng có liên quan đến toán tài chính gồm: cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, logarit nhằm: Ứng dụng tính toán chuỗi giá trị tiền tệ với lãi suất (hoặc suất chiết khấu) không đổi theo thời gian, ứng dụng vào một số phương pháp khấu hao nhanh. Ứng dụng tính toán giá trị thời gian của tiền tệ theo phương pháp lãi kép, các chỉ tiêu thẩm định dự án, dòng tiền đều, quý vốn chìm, định giá trái phiếu, cổ phiếu, mô hình chiết khấu cổ tức, bảo hiểm nhân thọ. Ứng dụng tính toán các thời hạn và lãi suất trong bài toán giá trị tiền tệ, lãi suất thị trường tiền tệ.

Nội dung chính của cuốn sách gồm 8 chương:

+ Chương 1: Ôn tập cơ sở toán

+ Chương 2: Lãi đơn và chiết khấu đơn

+ Chương 3: Lãi kép và chiết khấu kép

+ Chương 4: Dòng tiền đều

+ Chương 5: Quỹ vốn chìm

+ Chương 6: Trái phiếu

+ Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

+ Chương 8: Khấu hao

Trích dẫn

Nguyễn Tấn Bình. Toán tài chính ứng dụng. Thống kê, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

 Toán tài chính ứng dụngQuản trị tài chính doanh nghiệp (Đặng Thị Việt Đức)Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Toán tài chính ứng dụng

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Mã QR

 Toán tài chính ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Thứ Bảy, 07:50 04/03/2023

The Knowledge-Creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation

Thứ Bảy, 07:28 04/03/2023

Financial and Managerial Accounting

Thứ Sáu, 22:18 03/03/2023

Nhập môn nghe nói Hán Ngữ

Thứ Sáu, 21:48 03/03/2023