Financial and Managerial Accounting

Financial and Managerial Accounting continuously evolves to meet the needs of today's learner. This edition's new structure is based on research about how to deliver content to students and how to mirror the way instructors have told us they teach.

Financial and Managerial Accounting

Belverd E, Marian Powers, Ph.D., Susan V. Crosson

South-Western

2011

Abstract

Financial and Managerial Accounting continuously evolves to meet the needs of today's learner. This edition's new structure is based on research about how to deliver content to students and how to mirror the way instructors have told us they teach.

+ Chapter 1: Uses of Accounting Information and the Financial Statements

+Chapter 2: Analyzing Business Transactions

+Chapter 3: Measuring Business Income

+Chapter 4: Completing the Accounting Cycle

+Chapter 5: Financial Reporting and Analysis

+Chapter 6: The Operating Cycle and Merchandising Operations

+Chapter 7: Internal Control

+Chapter 8: Inventories

+Chapter 9: Cash and Receivables

+Chapter 10: Current Liabilities and Fair Value Accounting

+Chapter 11: Long-Term Assets

+Chapter 12: Contributed Capital

+Chapter 13: Long-Term Liabilities

+Chapter 14: The Corporate Income Statement and the Statement of Stockholders’ Equity

+Chapter 15: The Statement of Cash Flows

+Chapter 16: Financial Performance Measurement

+Chapter 17: Partnerships+Chapter 18: The Changing Business Environment

+Chapter 19: Cost Concepts and Cost Allocation

+Chapter 20: Costing Systems: Job Order Costing

+Chapter 21: Costing Systems: Process Costing

+Chapter 22: Value-Based Systems: ABM and Lean

+Chapter 23: Cost Behavior Analysis

+Chapter 24: The Budgeting Process

+Chapter 25: Performance Management and Evaluation

+Chapter 26: Standard Costing and Variance Analysis

+Chapter 27: Short-Run Decision Analysis

+Chapter 28: Capital Investment Analysis

Citation

Belverd E, Marian Powers, Ph.D., Susan V. Crosson. Financial and Managerial Accounting. South-Western, 2011.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Financial and Managerial AccountingCorporate Finance: Principles and Practice
Public Finance and Public Policy

Financial and Managerial Accounting

Corporate Finance: Principles and PracticePublic Finance and Public Policy

QR code

Financial and Managerial Accounting

Content

  • Thứ Sáu, 22:18 03/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nhập môn nghe nói Hán Ngữ

Thứ Sáu, 21:48 03/03/2023

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại Bảo dưỡng ô tô

Thứ Sáu, 16:12 03/03/2023

Automotive electricity and electronics

Thứ Sáu, 16:05 03/03/2023

Theory and practice in machining systems

Thứ Sáu, 15:56 03/03/2023

Giáo trình thủy lực đại cương

Thứ Sáu, 15:49 03/03/2023