Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001.

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Phạm Xuân Nam (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2005

Tóm tắt

Cuốn sách Triết Lý Phát Triển Ở Việt Nam Mấy Vấn Đề Cốt Yếu này được biên soạn với nội dung bao gồm 7 chương sau:

+ Chương 1: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển

+ Chương 2: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát.

+ Chương 3: Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển.

+ Chương 4: Quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, đô thị và nông thôn trong phát triển - những triết lý.

+ Chương 5: Triết lý về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa trong phát triển.
+Chương 6: Triết lý đạo đức và pháp luật trong phát triển xã hội.

+ Chương 7: Triết lý về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong phát triển bền vững.

Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001.

Trích dẫn

Phạm Xuân Nam (Ch.b). Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếuBạn có thể giàu hơn cha mẹSống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Bạn có thể giàu hơn cha mẹ

Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mã QR

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Thứ Bảy, 07:50 04/03/2023

Video giới thiệu