Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001.

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Phạm Xuân Nam (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2005

Tóm tắt

Cuốn sách Triết Lý Phát Triển Ở Việt Nam Mấy Vấn Đề Cốt Yếu này được biên soạn với nội dung bao gồm 7 chương sau:

+ Chương 1: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển

+ Chương 2: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát.

+ Chương 3: Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển.

+ Chương 4: Quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, đô thị và nông thôn trong phát triển - những triết lý.

+ Chương 5: Triết lý về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa trong phát triển.
+Chương 6: Triết lý đạo đức và pháp luật trong phát triển xã hội.

+ Chương 7: Triết lý về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong phát triển bền vững.

Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001.

Trích dẫn

Phạm Xuân Nam (Ch.b). Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu, Nxb. Khoa học xã hội, 2005.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếuBạn có thể giàu hơn cha mẹSống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Bạn có thể giàu hơn cha mẹ

Sống mãi một huyền thoại: Ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mã QR

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Marketing Strategy and Competitive Positioning

Thứ Bảy, 07:50 04/03/2023