Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống.

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Nguyễn Thanh Tú

Nxb. Công an nhân dân

2019

Tóm tắt

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thong nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thong, co điển mà hiện đại, mới mẻ...

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1: Hồ Chí Minh mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa cuộc sống và nghệ thuật

+ Chương 2: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật trong tư chất nghệ sĩ

+ Chương 3: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống nghệ thuật trong loại hình ngôn từ

+ Chương 4: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống nghệ thuật trong loại hình nghệ thuật.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật, Nxb. Công an nhân dân, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuậtĐại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạoHồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Mã QR

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:58 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023

Video giới thiệu