Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống.

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Nguyễn Thanh Tú

Nxb. Công an nhân dân

2019

Tóm tắt

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thong nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thong, co điển mà hiện đại, mới mẻ...

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Chương 1: Hồ Chí Minh mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa cuộc sống và nghệ thuật

+ Chương 2: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật trong tư chất nghệ sĩ

+ Chương 3: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống nghệ thuật trong loại hình ngôn từ

+ Chương 4: Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống nghệ thuật trong loại hình nghệ thuật.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật, Nxb. Công an nhân dân, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuậtĐại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạoHồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học và đào tạo

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Mã QR

Hồ Chí Minh: sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật

Nội dung

  • Thứ Bảy, 10:58 04/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Thứ Bảy, 10:52 04/03/2023

Digital communication systems

Thứ Bảy, 10:47 04/03/2023

Trắc nghiệm và ứng dụng

Thứ Bảy, 10:46 04/03/2023

Toán tài chính ứng dụng

Thứ Bảy, 08:29 04/03/2023

Introduction To Financial Mathematics

Thứ Bảy, 08:13 04/03/2023