Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Cuốn sách Kế toán quản trị gồm 12 chủ điểm quan trọng cùng cách truyền đạt súc tích, dễ hiểu đem đến một góc nhìn vừa bao quát, vừa chi tiết nhưng cũng rất thực tế cho người đọc về kế toán quản trị.

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Ray H Garrison, Peter C Brewer, Eric W Noreen

Nhà xuất bản: Tài chính

2020

Tóm tắt

Cuốn sách Kế toán quản trị gồm 12 chủ điểm quan trọng cùng cách truyền đạt súc tích, dễ hiểu đem đến một góc nhìn vừa bao quát, vừa chi tiết nhưng cũng rất thực tế cho người đọc về kế toán quản trị.

Nội dung cuốn sách gồm có 12 Chương:

+ Chương 1: Khái niệm chi phí

+ Chương 2: Chi phí theo đơn:Tính chi phí đơn vị sản phẩm

+ Chương 3: Hệ thống hạch toán chi phí theo đơn hàng: dòng chi phí và báo cáo ra bên ngoài

+ Chương 4: Hạch toán chi phí theo quá trình

+ Chương 5: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận

+ Chương 6: Chi phí biến đổi và báo cáo bộ phận

+ Chương 7: Hạch toán chi phí theo hoạt động, công cụ hỗ trợ ra quyết định

+ Chương 8: Dự toán chủ đạo

+ Chương 9: Dự toán linh hoạt và phân tích hiệu suất

+ Chương 10: Chi phí tiêu chuẩn và phân tích chênh lệnh

+ Chương 11: Đo lường hiệu suất trong các tổ chức phân quyền

+ Chương 12: Phân tích gia tăng: chìa khóa để ra quyết định.

Trích dẫn

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Kế toán Quản trị = Managerial accountingKế toán ngân hàngQuản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Kế toán ngân hàng

Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân s

Mã QR

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:49 11/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Principles of taxation for business and investment planning

Thứ Sáu, 09:05 11/11/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và đáp án

Thứ Sáu, 08:56 11/11/2022

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

Thứ Sáu, 08:46 11/11/2022

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thứ Sáu, 08:43 11/11/2022

Quản trị nhân sự = Human resource management

Thứ Sáu, 08:36 11/11/2022