Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Phát huy nguồn lực của Nahf nước, xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nhất là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển kinh tế xã hội.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Bộ Tài chính

Tài chính

2014

Tóm tắt

Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Phát huy nguồn lực của Nahf nước, xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nhất là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung cuốn sách trình bày các vấn đề: Chủ trương, định hướng về xóa đói, giảm nghèo; Cơ chế, chính sách tài chính cụ thể phục vụ công tác xóa đói, giảm nghèo; Cơ chế, chính sách tài chính cụ thể phục vụ công tác xó đói, giảm nghèo: Chính sách tài chính hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe. Chính sách tài chính hỗ trợ giáo dục – đào tạo. Chính sách tài chính hỗ trợ sản xuất, nhà ở, đất ở. Chính sách tài chính hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm. Chính sách tín dụng ưu đãi hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số..

Trích dẫn

Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo. Tài chính, 2014

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèoLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhCẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèoLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhCẩm nang pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Mã QR

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Thứ Năm, 09:46 01/02/2024

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Thứ Ba, 13:59 23/01/2024

Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế tuyển dụng cán bộ công chức và bảo hộ lao động

Thứ Ba, 13:43 23/01/2024

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Thứ Ba, 13:24 23/01/2024

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Thứ Ba, 14:12 16/01/2024