Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Luật Giáo dục 2005 được ban hành là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kieenjcho sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân và phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới kinh tế- xã hội của đất nước

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Vụ Công tác lập pháp

Tư pháp

2005

Tóm tắt

Luật Giáo dục 2005 được ban hành là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kieenjcho sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân và phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới kinh tế- xã hội của đất nước

Cuốn sách giới thiệu những nội dung mới của Luật giáo dục năm 2005: Việc ban hành Luật giáo dục năm 2005; những quy định mới của Luật giáo dục năm 2005. Luật giáo dục năm 2005

Trích dẫn

Vụ Công tác lập pháp. Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005. Tư pháp, 2005

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005Giáo trình luật quốc tếLuật kinh tế
Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005Giáo trình luật quốc tếLuật kinh tế

Mã QR

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:12 16/01/2024

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật tố tụng hành chính

Thứ Ba, 13:56 16/01/2024

Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn

Thứ Ba, 13:36 16/01/2024

Tòa án hình sự quốc tế: Những vấn đề lý luận tại Việt Nam

Thứ Tư, 13:56 10/01/2024

Luật khiếu nại - Tố cáo: Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và 2005

Thứ Tư, 13:37 10/01/2024

Luật thuế thu nhập cá nhân và giải đáp các tình huống

Thứ Tư, 13:13 10/01/2024