Giáo trình luật quốc tế

Giáo trình giới thiệu một cách hệ thống những vấn đề cơ bản nhất của Luật quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của sinh viên cũng như của tất cả những người muốn trang bị cho mình những kiến thức về luật quốc tế.

Giáo trình luật quốc tế

Nguyễn Văn Luận

Nxb. Công an Nhân dân

1993

Tóm tắt

Giáo trình giới thiệu một cách hệ thống những vấn đề cơ bản nhất của Luật quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của sinh viên cũng như của tất cả những người muốn trang bị cho mình những kiến thức về luật quốc tế.

Nội dung giáo trình gồm 14 chương:

+ Chương 1. Khái niệm về Luật quốc tế

+ Chương 2. Nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế hiện đại

+ Chương 3. Chủ thể của luật quốc tế hiện đại

+ Chương 4. Luật điều ước quốc tế

+ Chương5. Dân cư trong luật quốc tế hiện đại

+ Chương 6. Lãnh thổ và biên giới quốc gia

+ Chương 7. Luật biển quốc tế

+ Chương 8. Luật hàng không dân dụng quốc tế

+ Chương 9. Luật ngoại giao và lãnh sự

+ Chương 10. Hội nghị và các tổ chức quốc tế

+ Chương 11. Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

+ Chương 12. Vấn đề an ninh quốc tế và giải trừ quân bị trong luật quốc tế hiện đại

+ Chương 13. Luật lệ và tập quán quốc tế về chiến tranh

+ Chương 14. Trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Luận. Giáo trình luật quốc tế, Nxb. Công an Nhân dân, 1999.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Giáo trình luật quốc tếLuật kinh tếBước đầu tìm hiểu pháp luật thương mại Mỹ

Giáo trình luật quốc tế

Luật kinh tế

Bước đầu tìm hiểu pháp luật thương mại Mỹ

Mã QR

Giáo trình luật quốc tế

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:22 14/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Thiếu tướng Nguyễn Duy Thái - Tấm gương sáng nhà kỹ thuật cơ khí

Thứ Hai, 15:17 14/11/2022

Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3

Thứ Hai, 15:15 14/11/2022

Thực hành kiểm tra phá hỏng

Thứ Hai, 15:00 14/11/2022

ROS Robotics Projects

Thứ Hai, 14:52 14/11/2022

Digital design using VHDL: A systems approach

Thứ Hai, 14:42 14/11/2022