Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Chế độ tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế- xã hội của đất nước.

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Lao động - Xã hội

2007

Tóm tắt

Chế độ tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế- xã hội của đất nước.

Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quy định hệ thống thang bảng lương, cơ chế quản lý tiền lương mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các bộ, ban ngành có liên quan cũng đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn thực hiện cắc NGhị định trên.

Nội dung cuốn sách đăng tải nhiều Nghị định, thông tư về: Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương; Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp; Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong doanh nghiệp; Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội; Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; Chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động, chế độ công tác phí.

Trích dẫn

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế. Lao động - Xã hội, 2007

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chếTìm hiểu Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và chế độ, chính sách mới về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệpTài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước phần III: Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực
Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chếTìm hiểu Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và chế độ, chính sách mới về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệpTài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước phần III: Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

Mã QR

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:46 01/02/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Thứ Ba, 13:59 23/01/2024

Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế tuyển dụng cán bộ công chức và bảo hộ lao động

Thứ Ba, 13:43 23/01/2024

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Thứ Ba, 13:24 23/01/2024

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Thứ Ba, 14:12 16/01/2024

Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật tố tụng hành chính

Thứ Ba, 13:56 16/01/2024