Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Bao gồm các nghị định của Chính phủ về chế độ thi tuyển, tuyển dụng, thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Chính phủ

Lao động- xã hội

2006

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu các vấn đề: Các quy định mới về quản lý, tuyển dụng cán bộ, công chức; Các quy định mới về thi tuyển, thi nâng ngạch; Các quy định về xác định, xếp loại, tiêu chuẩn ngạch cán bộ, công chức; Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Khen thưởng; Các quy định về xử lý kỷ luật; Các quy định về trách nhiệm; Các quy định về cán bộ, công chức; Các quy định mới về người lao động và các quy định khác; Các quy định điều chỉnh chế độ tiền lương và phụ cấp lương mới; Các quy định mới về quyền lợi, chế độ khác; Các quy định mới về phòng, chống tham nhũng

Trích dẫn

Chính phủ. Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động. Lao động- xã hội, 2006

Bộ sưu tập

Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao độngBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao độngBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao độngLuật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Mã QR

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:24 23/01/2024

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Thứ Ba, 14:12 16/01/2024

Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật tố tụng hành chính

Thứ Ba, 13:56 16/01/2024

Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn

Thứ Ba, 13:36 16/01/2024

Tòa án hình sự quốc tế: Những vấn đề lý luận tại Việt Nam

Thứ Tư, 13:56 10/01/2024

Luật khiếu nại - Tố cáo: Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và 2005

Thứ Tư, 13:37 10/01/2024