Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Bộ Luật Lao động mới đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động hiện nay.. Đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động góp phần hoàn thiện khung pháp lý, điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Quý Lâm

Lao động

2015

Tóm tắt

Bộ Luật Lao động mới đã kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường lao động và quan hệ lao động hiện nay.. Đây là văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động góp phần hoàn thiện khung pháp lý, điều chỉnh các vấn đề về quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

+ Bộ Luật lao động- các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

+ Chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động và nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động

+ Chính sách tiền lương tăng thêm và chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức

+ Chính sách tiền lương, thang bảng lương và chế độ nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác

+ Công tác huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

+ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế ( đã được sửa đổi, bổ sung) và chế độ chính sách bảo hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động

+ Hành vi vi phạm và mức độ sử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Trích dẫn

Quý Lâm. Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015. Lao động, 2015

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật lao động - Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Mã QR

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:59 23/01/2024

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế tuyển dụng cán bộ công chức và bảo hộ lao động

Thứ Ba, 13:43 23/01/2024

Chế độ thi tuyển, tuyển dụng thôi việc, kỷ luật và các chính sách mới đối với cán bộ công chức người lao động

Thứ Ba, 13:24 23/01/2024

Những nội dung mới của luật giáo dục năm 2005

Thứ Ba, 14:12 16/01/2024

Luật khiếu nại - Luật tố cáo - Luật tố tụng hành chính

Thứ Ba, 13:56 16/01/2024

Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn

Thứ Ba, 13:36 16/01/2024