Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Cuốn sách Giáo trình thiết bị đầu cuối viễn thông trình bày các kiến thức, nguyên lý của máy thu thanh, máy Fax, Camera, điện thoại để bản, Compact disc player, VCR, DVD. Giáo trình được dùng là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Điện - Điện tử.

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Trần Viết Thắng

Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM

2007

Tóm tắt

Cuốn sách Giáo trình thiết bị đầu cuối viễn thông trình bày các kiến thức, nguyên lý của máy thu thanh, máy Fax, Camera, điện thoại để bản, Compact disc player, VCR, DVD. Giáo trình được dùng là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Điện - Điện tử.

Nội dung chính của giáo trình gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Máy thu thanh
+ Chương 2: Nguyên lý thu phát âm
+ Chương 3: Nguyên lý phát thu hình
+ Chương 4: Compact Disc Player
+ Chương 5: VCR ( The Video Cassette Recoder )
+ Chương 6: DVD PLAYER ( Digital Video Disc Player )
+ Chương 7: Máy Fax
+ Chương 8: Camera
+ Chương 9 : Điện thoại bàn

Trích dẫn

Trần Viết Thắng. Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thôngGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Mã QR

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:04 07/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Những công cụ Multimedia cần thiết cho người dùng máy vi tính

Thứ Năm, 07:58 07/04/2022

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Thứ Tư, 15:47 06/04/2022

Ngôn ngữ học đối chiếu

Thứ Tư, 15:16 06/04/2022

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Tư, 14:22 06/04/2022

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Thứ Tư, 13:50 06/04/2022