Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Cuốn sách Giáo trình thiết bị đầu cuối viễn thông trình bày các kiến thức, nguyên lý của máy thu thanh, máy Fax, Camera, điện thoại để bản, Compact disc player, VCR, DVD. Giáo trình được dùng là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Điện - Điện tử.

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Trần Viết Thắng

Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM

2007

Tóm tắt

Cuốn sách Giáo trình thiết bị đầu cuối viễn thông trình bày các kiến thức, nguyên lý của máy thu thanh, máy Fax, Camera, điện thoại để bản, Compact disc player, VCR, DVD. Giáo trình được dùng là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên ngành Điện - Điện tử.

Nội dung chính của giáo trình gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Máy thu thanh
+ Chương 2: Nguyên lý thu phát âm
+ Chương 3: Nguyên lý phát thu hình
+ Chương 4: Compact Disc Player
+ Chương 5: VCR ( The Video Cassette Recoder )
+ Chương 6: DVD PLAYER ( Digital Video Disc Player )
+ Chương 7: Máy Fax
+ Chương 8: Camera
+ Chương 9 : Điện thoại bàn

Trích dẫn

Trần Viết Thắng. Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP. HCM, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thôngGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Thông tin số

Mã QR

Giáo trình Thiết bị đầu cuối viễn thông

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:04 07/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Những công cụ Multimedia cần thiết cho người dùng máy vi tính

Thứ Năm, 07:58 07/04/2022

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Thứ Tư, 15:47 06/04/2022

Ngôn ngữ học đối chiếu

Thứ Tư, 15:16 06/04/2022

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Tư, 14:22 06/04/2022

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Thứ Tư, 13:50 06/04/2022

Video giới thiệu