Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Giáo  trình "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến" được nhóm tác giả biên soạn với mục đích hệ thống những kiến thức về mặt cơ sở xây dựng, lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật cấu trúc sơ đồ khối và việc ứng dụng các kỹ thuật mới vào việc khai thác, thiết kế các thiết  bị  và  hệ  thống  thông  tin  vô  tuyến  trên  các  dải  tần  HF, V-UHF. Giáo  trình được  xây  dựng  phục  vụ  cho  công  tác đào  tạo  kỹ  sư  ngành điện  tử  viễn  thông trong Học viện.

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Trần Văn Khẩn; Đỗ Quốc Trinh; Đinh Thế Cường

Học viện Kỹ thuật quân sự

2006

Tóm tắt

Giáo trình "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến" được nhóm tác giả biên soạn với mục đích hệ thống những kiến thức về mặt cơ sở xây dựng, lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật cấu trúc sơ đồ khối và việc ứng dụng các kỹ thuật mới vào việc khai thác, thiết kế các thiết bị và hệ thống thông tin vô tuyến trên các dải tần HF, V-UHF. Giáo trình được xây dựng phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư ngành điện tử viễn thông trong Học viện.

Nội dung của giáo trình gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Phân chia dải tần số vô tuyến và đặc tính kênh vô tuyến

+ Chương 2: Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thông tin vô tuyến

+ Chương 3: Cơ sở xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống thông tin vô tuyến

+ Chương 4: Bộ tổng hợp tần số

+ Chương 5: Các mạch điều chỉnh và điều chỉnh tự động trong các máy thu phát vô tuyến

+ Chương 6: Ứng dụng kỹ thuật mới trong hệ thống thông tin vô tuyến.

Trích dẫn

Trần Văn Khẩn; Đỗ Quốc Trinh; Đinh Thế Cường. Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến. Học viện Kỹ thuật quân sự, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyếnGiáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Giáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Mã QR

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:47 06/04/2022