Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Giáo  trình "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến" được nhóm tác giả biên soạn với mục đích hệ thống những kiến thức về mặt cơ sở xây dựng, lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật cấu trúc sơ đồ khối và việc ứng dụng các kỹ thuật mới vào việc khai thác, thiết kế các thiết  bị  và  hệ  thống  thông  tin  vô  tuyến  trên  các  dải  tần  HF, V-UHF. Giáo  trình được  xây  dựng  phục  vụ  cho  công  tác đào  tạo  kỹ  sư  ngành điện  tử  viễn  thông trong Học viện.

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Trần Văn Khẩn; Đỗ Quốc Trinh; Đinh Thế Cường

Học viện Kỹ thuật quân sự

2006

Tóm tắt

Giáo trình "Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến" được nhóm tác giả biên soạn với mục đích hệ thống những kiến thức về mặt cơ sở xây dựng, lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật cấu trúc sơ đồ khối và việc ứng dụng các kỹ thuật mới vào việc khai thác, thiết kế các thiết bị và hệ thống thông tin vô tuyến trên các dải tần HF, V-UHF. Giáo trình được xây dựng phục vụ cho công tác đào tạo kỹ sư ngành điện tử viễn thông trong Học viện.

Nội dung của giáo trình gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Phân chia dải tần số vô tuyến và đặc tính kênh vô tuyến

+ Chương 2: Các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thông tin vô tuyến

+ Chương 3: Cơ sở xây dựng sơ đồ khối cho hệ thống thông tin vô tuyến

+ Chương 4: Bộ tổng hợp tần số

+ Chương 5: Các mạch điều chỉnh và điều chỉnh tự động trong các máy thu phát vô tuyến

+ Chương 6: Ứng dụng kỹ thuật mới trong hệ thống thông tin vô tuyến.

Trích dẫn

Trần Văn Khẩn; Đỗ Quốc Trinh; Đinh Thế Cường. Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến. Học viện Kỹ thuật quân sự, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyếnGiáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Giáo trình hệ thống viễn thôngKĩ thuật Audio - Video

Mã QR

Giáo trình cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:47 06/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Ngôn ngữ học đối chiếu

Thứ Tư, 15:16 06/04/2022

Kỹ thuật số thực hành

Thứ Tư, 14:22 06/04/2022

Tự học lập trình thương mại điện tử với ASP trong 21 ngày

Thứ Tư, 13:50 06/04/2022

Interculture Communication A Practical Guide

Thứ Tư, 13:09 06/04/2022

Word-formation in English

Thứ Tư, 12:47 06/04/2022