Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Cuốn sách này được xem như là một tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý bán hàng và tiếp thị. Tuy nhiên, các công cụ đóng vai trò quan trọng đối với các nhà quản lý trong toàn tổ chức bởi có rất ít quyết định của công ty tạo được tác động kèm theo. Ban quản lý cấp cao và các nhà quản lý mới nổi càng hiểu rõ về sự phức tạp của việc đo lường hiệu quả tiếp thị thì họ càng đánh giá cao về sự hiểu biết đó, bởi nó rất hữu ích cho các công ty.

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Jonh Davis, Phan Thu (dịch)

Tổng hơp TP.HCM

2011

Tóm tắt

Đo Lường Tiếp Thị - 103 Công Cụ Đo Lường Thiết Yếu Dành Cho Các Chuyên Gia Marketing mô tả 103 công cụ đo lường mà các chuyên gia marketing và các nhà quản lý cấp cao cần hiểu rõ. Được sắp xếp thành ba chủ đề chính: hoạch định tiếp thị và khách hàng, chào hàng, và đội ngũ bán hàng. Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo hữu ích và vô cùng thiết thực dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp để đo lường những hoạt động tiếp thị phổ biến nhất.

Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều đến sự hài lòng của khách hàng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu của họ thì công ty đó đã bước đầu làm cho khách hàng hài lòng. Do đó, muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái tạo ra trước, quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. Nếu chất lượng được cải thiện nhưng không dựa trên nhu cầu của khách hàng thì sẽ không bao giờ khách hàng thoả mãn với dịch vụ đó. Do đó, khi sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng cảm nhận được dịch vụ có chất lượng cao thì họ sẽ thoả mãn với dịch vụ đó. Ngược lại nếu khách hàng cảm nhận dịch vụ có chất lượng thấp thì việc không hài lòng sẽ xuất hiện.

Các doanh nghiệp có thể đo lường chất lượng các khía cạnh như:

• Không hoặc từ chối mức giá
• Mức độ trả về sản phẩm
• Khách hàng khiếu nại
• Sự hài lòng của khách hàng - thường được đo bằng một cuộc điều tra
• Khách hàng trung thành - bằng chứng từ mua hàng lặp lại, hoặc đổi tỷ giá
Trích dẫn

Jonh Davis, Phan Thu (dịch). Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs, Tổng hơp TP.HCM, 2011

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needsHành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp
Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needsHành vi Người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóaNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệp

Mã QR

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:53 09/05/2022