Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Cuốn sách gồm 7 chương mô tả về lý thuyết ăn khớp bảnh răng không gian và phương pháp tam diện động, truyền động bánh răng tiếp xúc với elip, một số vấn đề về cơ học tiếp xúc elip, phân tích các chỉ tiêu chất lượng ăn khớp bánh răng, phân tích chất lượng ăn khớp, áp dụng cho các truyền động bánh răng Hypoid và bánh nón răng cong, tạo hình bằng bánh răng sinh phẳng,…

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Nguyễn Thiện Phúc

BKHN

2021

Tóm tắt

Bánh răng là một trong các bộ phận quan trọng bậc nhất của máy móc và có ảnh hưởng rất lớn đến kích cỡ của cả hệ thống thiết bị. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường dùng hình ảnh bánh răng làm biểu tượng cho lĩnh vực công nghiệp. Bánh răng đã có từ lâu đời, nhưng luôn luôn được phát triển và đổi mới.

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian hiện đại là cơ sở khoa học cho sự phát triển công nghiệp bánh răng, nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới nói trên. Nếu gọi phương pháp cổ điển trong lý thuyết ăn khớp bánh răng là các phương pháp dựa trên cơ sở lý thuyết bao hình trong hình học vi phân, thì nên gọi phương pháp động học là một trong các phương pháp tiên tiến.

Trong cuốn sách, tác giả đã phát triển một phương pháp động học 3D, có thể gọi là phương pháp tam diện động trong lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian. Đặc điểm của phương pháp là ngoài việc sử dụng tam diện Đarbu của lý thuyết bề mặt, còn dùng các tam diện Frene trên bộ các đường xoắn ốc của chuyển động tương đối giữa hai trục bánh răng.

Cuốn sách gồm 7 chương, chương 6 và chương 7 là phần ứng dụng những kết quả nghiên cứu đó để tiến hành giải quyết một nhiệm vụ thực tế là phân tích đánh giá chất lượng ăn khớp và thiết kế theo yêu cầu đặt trước cho truyền động bánh răng hypoid và bánh răng nón răng cong bán bao hình.

Trích dẫn

Nguyễn Thiện Phúc, Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn, BKHN, 2021.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lănNguyên lý cắt kim loạiThủy lực và máy thủy lực

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Nguyên lý cắt kim loạiThủy lực và máy thủy lực

Mã QR

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:11 09/05/2022