Semantics

This introductory book offers a short but comprehensive treat-ment of lexical semantics. It includes the study of the meaning fulrelationships between words, and the processes, among them metaphor, by which new words and new senses are developed.But it also embraces phraseology, a rapidly expanding area of study; the processes by which complex words (derivatives and compounds) are formed from simple words; and the analysis of words into meaningful components (such as 'adult' and 'non-adult'). In a final chapter there is discussion of the use of large corpora in lexical research and in dictionary-making.

Semantics

A.P. Cowie

Oxford University Press

2017

Abstract

This introductory book offers a short but comprehensive treat-ment of lexical semantics. It includes the study of the meaning fulrelationships between words, and the processes, among them metaphor, by which new words and new senses are developed.But it also embraces phraseology, a rapidly expanding area of study; the processes by which complex words (derivatives and compounds) are formed from simple words; and the analysis of words into meaningful components (such as 'adult' and 'non-adult'). In a final chapter there is discussion of the use of large corpora in lexical research and in dictionary-making.

Contents:

  • Words and meanings,
  • Word-formation,
  • Multiple meaning,
  • Meaning relations,
  • Set phrases,
  • Components of meaning,
  • Semantics and the dictionary

Citation

A.P. Cowie. Semantics. Oxford University Press. 2017.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Semantics Halliday's introduction to functional grammar Style: Lessons in Clarity and Grace
Semantics
Halliday's introduction to functional grammarStyle: Lessons in Clarity and Grace

QR code

 Semantics

Content

  • Thứ Hai, 14:22 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Hai, 14:16 09/05/2022

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Thứ Hai, 14:11 09/05/2022

Cơ sở máy CNC

Thứ Hai, 14:09 09/05/2022

Gia công tia lửa điện CNC

Thứ Hai, 14:05 09/05/2022

Kế toán và Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ Hai, 14:01 09/05/2022

Video giới thiệu