Public Speaking for College & Career

Public Speaking for College & Career is an integrated program that helps students practice, build confidence, and achieve success in public speaking, both in the classroom and beyond. Connect Public Speaking provides students a wealth of resources to prepare and plan speeches, while LearnSmart--McGraw-Hill’s proven adaptive learning system--guides them toward mastery of key course concepts. Additionally, Connect’s highly flexible speech capture tool saves instructors valuable time in managing assignments and evaluating student speeches

Public Speaking for College & Career

Hamilton Gregory

McGraw-Hill

2011

Abstract

Public Speaking for College & Career is an integrated program that helps students practice, build confidence, and achieve success in public speaking, both in the classroom and beyond. Connect Public Speaking provides students a wealth of resources to prepare and plan speeches, while LearnSmart--McGraw-Hill’s proven adaptive learning system--guides them toward mastery of key course concepts. Additionally, Connect’s highly flexible speech capture tool saves instructors valuable time in managing assignments and evaluating student speeches.

Taking a practical, accessible, and non-intimidating approach to public speaking, Public Speaking for College & Career presents numerous stories, examples, activities, and concrete techniques to show students how to achieve clarity and confidence during the speeches they must give in college, in their careers, and in their communities.

(https://www.amazon.com/)

Contents:

  • Foundations of Effective Communication
  • Developing a Focus
  • Preparing Content
  • Organizing the Speech
  • Presenting the Speech
  • Types of Public Speaking

Citation

Hamilton Gregory. Public speaking for college and career. McGraw-Hill. 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Public speaking for college and career Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résumé Career Paths - Banking - Book 1
Public speaking for college and career
Extreme résumé makeover: The untimate guide to renovating your résuméCareer Paths - Banking - Book 1

QR code

 Public speaking for college and career

Content

  • Thứ Hai, 14:37 09/05/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Semantics

Thứ Hai, 14:22 09/05/2022

Thiết kế máy điện

Thứ Hai, 14:22 09/05/2022

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Hai, 14:16 09/05/2022

Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn

Thứ Hai, 14:11 09/05/2022

Cơ sở máy CNC

Thứ Hai, 14:09 09/05/2022

Video giới thiệu