Discovering the STM32 Microcontroller

This book is intended as a hands-on manual for learning how to design systems using the STM32 F1 family of micro-controllers. It was written to support a junior-level computer science course at Indiana University.

Discovering the STM32 Microcontroller

Geoffrey Brown

Indiana University

2016

Abstract

The focus of this book is on developing code to utilize the various peripherals available in STM32 F1 micro-controllers and in particular the STM32VL Discovery board. Because there are other fine sources of information on the Cortex-M3, which is the core processor for the STM32 F1 micro-controllers, we do not examine this core in detail; an excellent reference is "The Definitive Guide to the ARM CORTEX-M3."

This book is not exhaustive, but rather provides a single "trail" to learning about programming STM32 micro controller built around a series of laboratory exercises. A key design decision was to utilize readily available off-the-shelf hardware models for all the experiments discussed.

Citation

Discovering the STM32 Microcontroller. Geoffrey Brown. Indiana University, 2016.

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Discovering the STM32 MicrocontrollerBộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tinBộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Discovering the STM32 MicrocontrollerRefactoring: Improving the design of existing codeCareer Paths: Software Engineering

QR code

Discovering the STM32 Microcontroller

Content

  • Thứ Tư, 09:05 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and Professional

Thứ Tư, 08:50 23/11/2022

Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Thứ Tư, 08:35 23/11/2022

Chọn đúng người Thu hút nhân tài ứng với từng vị trí

Thứ Tư, 08:28 23/11/2022

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 08:20 23/11/2022

Reinforcements: How to get people to help you

Thứ Tư, 08:07 23/11/2022