Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and Professional

Focal Easy Guides are the best choice to get you started with new software,whatever your level. Refreshingly simple, they do not attempt to covereverything, focusing solely on the essentials needed to get immediate results.

Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and Professional

Hinkel. B.

NXB Focal Press

2005

Abstract

Ideal if you need to learn a new software package quickly, the Focal Easy Guides offer an effective, time-saving introduction to the key tools, not hundreds of pages of confusing reference material. The emphasis is on quickly getting to grips with the software in a practical and accessible way toachieve professional results.Highly illustrated in color, explanations are short and to the point. Written by professionals in a user-friendly style, the guides assume some computerknowledge and an understanding of the general concepts in the area covered, ensuring they aren’t patronizing.

Contents:

+ Chapter 1: Introduction

+ Chapter 2: Foundation

+ Chapter 3: The Image Editing Workflow

+ Chapter 4: Printing

+ Chapter 5: Advanced Options

...

Citation

Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and Professional. Hinkel. B. NXB Focal Press, 2005

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and ProfessionalBộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tinBộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and ProfessionalRefactoring: Improving the design of existing codeCareer Paths: Software Engineering

QR code

Focal Easy Guide to Photoshop CS2: Image Editing for New Users and Professional

Content

  • Thứ Tư, 08:50 23/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Quản trị truyền thông marketing tích hợp

Thứ Tư, 08:35 23/11/2022

Chọn đúng người Thu hút nhân tài ứng với từng vị trí

Thứ Tư, 08:28 23/11/2022

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 08:20 23/11/2022

Reinforcements: How to get people to help you

Thứ Tư, 08:07 23/11/2022

Đường đến cuộc cách mạng tâm thức

Thứ Tư, 07:56 23/11/2022