Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Cuốn sách “điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành” nhằm giúp các bạn đang học hay đang làm có thêm tài liệu tham khảo và thực hành nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của mình về các mạch và các linh kiện quan trọng trong lĩnh vực này.

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

William Kleitz

Thống kê

2003

Tóm tắt

Cuốn sách “điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành” nhằm giúp các bạn đang học hay đang làm có thêm tài liệu tham khảo và thực hành nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của mình về các mạch và các linh kiện quan trọng trong lĩnh vực này.

Nội dung của cuốn sách: Giới thiệu thiết bị; thiết bị và linh kiện; cổng ANDOR; mạch Enable, Disable; mạch logic đảo; phép rút gọn Boole; định lý DeMORGAN; phép ánh xạ Karnaugh; cổng X-OR, X-NOR; mạch số học; mạch cộng - trừ; bộ đổi mã; bộ đa lộ, bộ giải đa lộ; giới thiệu mạch bập bênh; mạch bập bênh J-K, mạch bập bênh D;Trigger Schmitt; bộ đếm không đồng bộ; bộ phân tích logic 8 vạch; bộ đếm đồng bộ; kiểu thiết kế bộ đếm; bộ ghi dịch chuyển và hệ thống bus; bộ đa hài; chuyển đổi số - tương tự, tương tự - số; bộ đếm tần số.

Trích dẫn

William Kleitz. Điện tử kỹ thuật số: Phương pháp thực hành. Thống kê, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hànhKỹ thuật sốKỹ thuật số thực hành

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Kỹ thuật sốKỹ thuật số thực hành

Mã QR

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Nội dung

  • Thứ Hai, 21:31 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập dao động kỹ thuật

Thứ Hai, 21:17 14/02/2022

Máy điện I

Thứ Hai, 20:58 14/02/2022

Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt

Thứ Hai, 20:44 14/02/2022

Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Thứ Hai, 15:39 14/02/2022

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Thứ Hai, 15:07 14/02/2022