Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Cuốn sách “điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành” nhằm giúp các bạn đang học hay đang làm có thêm tài liệu tham khảo và thực hành nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của mình về các mạch và các linh kiện quan trọng trong lĩnh vực này.

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

William Kleitz

Thống kê

2003

Tóm tắt

Cuốn sách “điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành” nhằm giúp các bạn đang học hay đang làm có thêm tài liệu tham khảo và thực hành nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của mình về các mạch và các linh kiện quan trọng trong lĩnh vực này.

Nội dung của cuốn sách: Giới thiệu thiết bị; thiết bị và linh kiện; cổng ANDOR; mạch Enable, Disable; mạch logic đảo; phép rút gọn Boole; định lý DeMORGAN; phép ánh xạ Karnaugh; cổng X-OR, X-NOR; mạch số học; mạch cộng - trừ; bộ đổi mã; bộ đa lộ, bộ giải đa lộ; giới thiệu mạch bập bênh; mạch bập bênh J-K, mạch bập bênh D;Trigger Schmitt; bộ đếm không đồng bộ; bộ phân tích logic 8 vạch; bộ đếm đồng bộ; kiểu thiết kế bộ đếm; bộ ghi dịch chuyển và hệ thống bus; bộ đa hài; chuyển đổi số - tương tự, tương tự - số; bộ đếm tần số.

Trích dẫn

William Kleitz. Điện tử kỹ thuật số: Phương pháp thực hành. Thống kê, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hànhKỹ thuật sốKỹ thuật số thực hành

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Kỹ thuật sốKỹ thuật số thực hành

Mã QR

Điện tử kỹ thuật số - phương pháp thực hành

Nội dung

  • Thứ Hai, 21:31 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Bài tập dao động kỹ thuật

Thứ Hai, 21:17 14/02/2022

Máy điện I

Thứ Hai, 20:58 14/02/2022

Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt

Thứ Hai, 20:44 14/02/2022

Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Thứ Hai, 15:39 14/02/2022

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Thứ Hai, 15:07 14/02/2022

Video giới thiệu