Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt

Trình bày tóm tắt lý thuyết, công thức, đề bài, đáp số, hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến kĩ thuật nhiệt: trạng thái của mỗi chất ổ pha khí, dẫn nhiệt, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bức xạ, truyền nhiệt, thiết bị trao đổi nhiệt.

Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt

Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

Giáo dục

2006

Tóm tắt

Từ năm 1991, Nhà xuất bản Giáo dục đã xuất bản cuốn bài giảng “Cơ sở kĩ thuật nhiệt”. Để có tài liệu hoàn chỉnh và đồng bộ, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn “Bài tập Cơ sở kĩ thuật nhiệt”, đã xuất bản vào các năm 1992,1995,1998 và lần tái bản thứ 4 năm 2006 có bổ sung và sửa chữa.

Sách gồm hai phần: Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt với các chương:

. Chương 1: Những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất pha khí.

. Chương 2: Định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình cơ bản của môi chất ở pha khí và hơi.

. Chương 3: Một số quá trình khác của khí và hơi

. Chương 4 và 5: Định luật nhiệt thứ hai và các chu trình

. Chương 6: Dẫn nhiệt

. Chương 7: Trao đổi nhiệt đối lưu

. Chương 8 Trao đổi nhiệt bức xạ

. Chương 9: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Trích dẫn

Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú. Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt. Giáo dục,2006

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệtGiáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình công nghệ ô tô: phần chuẩn đoán ô tô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt
Giáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình công nghệ ô tô: phần chuẩn đoán ô tô công nghệ phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô

Mã QR

Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt

Nội dung

  • Thứ Hai, 20:44 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Thứ Hai, 15:39 14/02/2022

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Thứ Hai, 15:07 14/02/2022

高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I

Thứ Hai, 14:59 14/02/2022

Quản trị chiến lược

Thứ Hai, 14:49 14/02/2022

汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao

Thứ Hai, 14:44 14/02/2022

Video giới thiệu