Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện nay đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Bộ Tài chính

Nxb. Hồng Đức

2010

Tóm tắt

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện nay đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu

Cuốn sách được chia làm 3 phần

  • Phần 1: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu
  • Phần 2: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
  • Phần 3: Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và một số thủ tucj hải quan

Trích dẫn

Bộ Tài chính. Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011. Nxb. Hồng Đức, 2010

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàngThị Trường chứng khoán
Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

Thị Trường chứng khoán

Mã QR

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:37 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023

Cẩm nang Thực hành tuyển dụng

Thứ Ba, 13:23 04/04/2023

Cẩm nang nghiệp vụ: hướng dẫn công tác quản lý, đầu tư - xây dựng - đấu thầu và những qui định mới nhất về chi phí quản lý dự án, chi phí xây dựng công trình, thanh quyết toán vốn đầu tư

Thứ Ba, 13:14 04/04/2023

Video giới thiệu