Thị Trường chứng khoán

Cuốn sách được các tác giả biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo chứng khoán, cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, các nhà đầu tư hiện hữu và tương lại

Thị Trường chứng khoán

Nguyễn Thanh Tuyền

Thống kê

2004

Tóm tắt

Thị trường chứng khoán chỉ là nơi mua bán các chứng khoán, chứng thư, chứng phiếu. Đó là các giấy tờ chứng nhận những tài sản có tài chính, những cổ phiếu, cổ phần đầu tư. Đó là những “bản sao bằng giấy” của tư bản thật, bản thân không có giá trị độc lập. Chứng khoán tỉ lệ thuận với thu nhập do nó manng lại và tỉ lệ nghịch với với lãi xuất tư bản cho vay. Chứng khoán có thể chuyển nhượng tự do.

Cuốn sách được các tác giả biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo chứng khoán, cung cấp những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, các nhà đầu tư hiện hữu và tương lại.

Nội dung cuốn sách:

+ Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính.

+ Chương 2: Công ty cổ phần.

+ Chương 3: Chứng khoán.

+ Chương 4: Phát hành chứng khoán.

+ Chương 5: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC.

+ Chương 6: Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán.

+ Chương 7: Phân tích chứng khoán và chỉ số giá chứng khoán.

+ Chương 8: Thị trường trái phiếu quốc tế.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Đăng Đờn, Bùi Kim yến. Thị Trường chứng khoán, Thống kê, 2004

Bộ sưu tập

Kinh tế .

Tài liệu liên quan

Thị Trường chứng khoánPhân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)Giáo trình Marketing căn bản

Thị Trường chứng khoán

Phân tích và đầu tư chứng khoán ( Bùi Kim Yến)Giáo trình Marketing căn bản

Mã QR

Thị Trường chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:04 25/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vươn tới tầm cao ( Truyện ký)

Thứ Tư, 07:58 25/05/2022

Giáo trình trí tuệ nhân tạo ( Nguyễn Phương Nga)

Thứ Ba, 16:00 24/05/2022

Giáo trình nhập môn lý thuyết nhận dạng

Thứ Ba, 15:48 24/05/2022

Giáo trình Kiến trúc máy tính (Vương Quốc Dũng - 2020)

Thứ Ba, 15:42 24/05/2022

Giáo trình du lịch bền vững

Thứ Ba, 15:22 24/05/2022