Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Sách lồng ghép những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển trong chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà nước từ cấp xã đến trung ương, nhằm nâng cao năng lúc và trình độ quản lý của cán bộ quản lý nhà nước, đó là đòi hỏi tất yếu cảu công cuộc cải cách hiện nay.

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Học viện Hành chính quốc gia

Thống kê

1996

Tóm tắt

Sách lồng ghép những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển trong chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà nước từ cấp xã đến trung ương, nhằm nâng cao năng lúc và trình độ quản lý của cán bộ quản lý nhà nước, đó là đòi hỏi tất yếu cảu công cuộc cải cách hiện nay.

Cuốn sách được chia làm 3 phần

  • Chương 1: Chiến lược và chính sách dân số
  • Chương 2: Những yếu tố xác định sự thay đổi ( biến động) dân số
  • Chương 3: Mối quan hệ chủ yếu giữa dân số và phát triển
  • Chương 4: Vai trò của chính phủ trong việc thực hiện các chính schs dân số

Trích dẫn

Học viện Hành chính quốc gia. Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước. Thống kê, 1996

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nướcGiáo trình Marketing căn bảnLý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng
Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nướcGiáo trình Marketing căn bảnLý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Mã QR

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:53 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu

Thứ Tư, 10:30 05/04/2023

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Thứ Tư, 09:37 05/04/2023

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023