Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Sách lồng ghép những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển trong chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà nước từ cấp xã đến trung ương, nhằm nâng cao năng lúc và trình độ quản lý của cán bộ quản lý nhà nước, đó là đòi hỏi tất yếu cảu công cuộc cải cách hiện nay.

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Học viện Hành chính quốc gia

Thống kê

1996

Tóm tắt

Sách lồng ghép những kiến thức cơ bản về dân số và phát triển trong chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà nước từ cấp xã đến trung ương, nhằm nâng cao năng lúc và trình độ quản lý của cán bộ quản lý nhà nước, đó là đòi hỏi tất yếu cảu công cuộc cải cách hiện nay.

Cuốn sách được chia làm 3 phần

  • Chương 1: Chiến lược và chính sách dân số
  • Chương 2: Những yếu tố xác định sự thay đổi ( biến động) dân số
  • Chương 3: Mối quan hệ chủ yếu giữa dân số và phát triển
  • Chương 4: Vai trò của chính phủ trong việc thực hiện các chính schs dân số

Trích dẫn

Học viện Hành chính quốc gia. Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước. Thống kê, 1996

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nướcGiáo trình Marketing căn bảnLý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng
Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nướcGiáo trình Marketing căn bảnLý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Mã QR

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:53 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu

Thứ Tư, 10:30 05/04/2023

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Thứ Tư, 09:37 05/04/2023

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Công nghiệp năng lượng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Ba, 13:38 04/04/2023

Video giới thiệu