Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Nội dung sách được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực kế toán ngân hàng thương mại

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Trương Thị Hồng

Tài Chính

2004

Tóm tắt

Cuốn sách được soạn thảo theo chương trình học của sinh viên khối Tài chính- Ngân hàng của trường ĐHKT Tp Hồ Chí Minh. Nội dung sách được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực kế toán ngân hàng thương mại. Trong những phần có liên quan đến kế toán ngân hàng Nhà nước, sách cũng có đề cập đến nhưng không quá chi tiết, tránh sự nhầm lẫn về số hiệu tài khoản của hệ thống Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại.

Kết cấu quyển sách gồm 2 phần : Lý thuyết và bài tập và được chia thành các chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng.

+ Chương 2: kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

+ Chương 3: kế toán nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ cho thuê tài chính.

+ Chương 4: kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng ( Thanh toán không dùng tiền mặt).

+ Chương 5: kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng.

+ Chương 6; kế toán tài sản cố định, Công cụ lao động trong ngân hàng.

+ Chương 7: kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ - vàng bạc và thanh toán quốc tế.

+ Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Trích dẫn

Trương Thị Hồng. Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng, Tài Chính, 2004.

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàngQuản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)Thị Trường chứng khoán

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Quản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)Thị Trường chứng khoán

Mã QR

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàng

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:00 06/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Lý thuyết tài chính tiền tệ ( Dương Thị Bình Minh)

Thứ Hai, 14:58 06/06/2022

1000 năm âm nhạc Thăng Long – Hà Nội ( Quyển II: Nhạc cổ truyền)

Thứ Hai, 13:46 06/06/2022

1000 năm âm nhạc Thăng Long – Hà Nội ( Quyển 1: Nhạc vũ Cung Đình; Ca trù)

Thứ Hai, 13:27 06/06/2022

Thực hành thiết kế điện xây dựng với REVIT MEP 2011

Thứ Sáu, 15:03 03/06/2022

Giáo trình mạch điện

Thứ Sáu, 10:25 03/06/2022