Cẩm nang công tác pháp chế

Cung cấp kiến thức cơ bản về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản của cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo…..

Cẩm nang công tác pháp chế

Bộ giáo dục và đào tạo

Giáo dục

2014

Tóm tắt

Cung cấp kiến thức cơ bản về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản của cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo…..

Nội dung cuốn sách gồm những vẫn đề chính

+ Phần 1: Tổ chức pháp chế và hoạt động pháp chế ngành giáo dục

+ Phần 2: Một số vấn đề lý luận về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phần 3: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

+ Phần 4: Nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phần 5: Nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

+ Phần 6: Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật: Một số vấn đề chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối tượng, nội dung, hình thức, chủ thể phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục. Kỹ năng thực hiện một số hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản trong ngành giáo dục.

Trích dẫn

Bộ giáo dục và đào tạo. Cẩm nang công tác pháp chế. Giáo dục, 2014

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Cẩm nang công tác pháp chếNhững nội dung mới của luật giáo dục năm 2005Giáo trình luật quốc tế
Cẩm nang công tác pháp chếNhững nội dung mới của luật giáo dục năm 2005Giáo trình luật quốc tế

Mã QR

Cẩm nang công tác pháp chế

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Thứ Năm, 09:46 01/02/2024

Bộ luật lao động chính sách tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Thứ Ba, 13:59 23/01/2024

Các quy định pháp luật về đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, tinh giản biên chế tuyển dụng cán bộ công chức và bảo hộ lao động

Thứ Ba, 13:43 23/01/2024