Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets

The book clearly explains what behavioral finance indicates about observed market outcomes as well as how psychological biases potentially impact the behavior of managers. Readers see, first-hand, the implications of behavioral finance on retirement, pensions, education, debiasing, and client management.

Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets

Lucy F. Ackert, Richard Deaves

South-Western

2018

Abstract

The book Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets. This comprehensive text--ideal for today's behavioral finance elective--links finance theory and practice to human behavior. The book begins by building upon the established, conventional principles of finance before moving into psychological principles of behavioral finance, including heuristics and biases, overconfidence, emotion and social forces. Readers learn how human behavior influences the decisions of individual investors and professional finance practitioners, managers, and markets. The book clearly explains what behavioral finance indicates about observed market outcomes as well as how psychological biases potentially impact the behavior of managers. Readers see, first-hand, the implications of behavioral finance on retirement, pensions, education, debiasing, and client management.

The contents of the book include 8 sections, 20 chapters:

- Section I: Conventional finance, prospect theory and market efficiency.

+ Chapter 1: Foundations of conventional finance: Expected utility.

+ Chapter 2: Foundations of conventional finance: Asset pricing theory and market efficiency.

+ Chapter 3: Prospect theory, framing and mental accounting.

+ Chapter 4: Limits to arbitrage, anomalies and investor sentiment.

- Section II: Behavioral science foundations.

+ Chapter 5: Heuristics and biases.

+ Chapter 6: Overconfidence.

+ Chapter 7: Emotion.

- Section III: Investor behavior.

+ Chapter 8: Investor behavior stemming from heuristics and biases.

+ Chapter 9: The impact of overconfidence on investor decision-making.

+ Chapter 10: Emotion-based investor behavior.

-Section IV: Social forces.

+ Chapter 11: Social forces: Selfishness or altruism?

+ Chapter 12: Social forces and behavior.

- Section VI: Market outcomes.

+ Chapter 13: Behavioral explanations for anomalies.

+ Chapter 14: Aggregate stock market puzzles.

- Section V: Corporate finance.

+ Chapter 15: Irrational markets.

+ Chapter 16: Irrational managers.

- Section VII: Retirement, pensions, education, debiasing and client management.

+ Chapter 17: Understanding retirement saving and investment behavior and improving DC pensions.

+ Chapter 18: Debiasing, education, and client management.

- Section VIII: Money management.

+ Chapter 19: Money management and behavioral investing.

+ Chapter 20: Neurofinance and trading.

Citation

Lucy F. Ackert, Richard Deaves. Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, South-Western, 2018.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

 BEHAVIORAL FINANCE Psychology, Decision-Making, and MarketsPublic Finance and Public Policy

Money, Banking and Financial Markets

Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets

Public Finance and Public PolicyMoney, Banking and Financial Markets

QR code

Behavioral Finance: Psychology, decision- Making and Markets

Content

  • Chủ Nhật, 15:56 05/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Advances in Behavioral Finance, Volume II

Chủ Nhật, 13:44 05/03/2023

Bank Marketing Management

Chủ Nhật, 13:07 05/03/2023

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

Chủ Nhật, 12:48 05/03/2023

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 11:41 05/03/2023

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2023