Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Mô tả tín hiệu qua các đặc trưng và các phép toán trên các tín hiệu, đặc biệt các tín hiệu ngẫu nhiên, các tính chất của các hệ thống LTI;

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Hồ Văn Sung .

Giáo dục

2003

Tóm tắt

Cuốn sách này là nội dung chính của giáo trình "Xử lý số tín hiệu", (Tiếng Anh gọi là DSP: Digital Signal Processing) . Hiện nay, nhu cầu học tập và nghiên cứu cũng như áp dụng công nghệ "Xử lý số tín hiệu" ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Các công trình nghiên cứu cả trên lĩnh vực cơ bản lẫn trên lĩnh vực áp dụng công nghệ của DSP rất phong phú và đa dạng. Vì vậy, nội dung của giáo trình này cũng được bổ sung và sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với nhu cầu của người học và cập nhật những kiến thức mới của công nghệ xử lý số tín hiệu.

Tác giả cũng đưa thêm vào các bài tập có lời giải ngay ở cuối sách để sinh viên tham khảo và tăng mạnh số lượng các ví dụ bởi chúng đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc minh họa và hiểu biết các khái niệm cơ sở. Tác giả cũng hạn chế đến mức tối thiểu các tính toán toán học phức tạp để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung kỹ thuật và công nghệ của cuốn sách hơn. Với cơ sở này thì cuốn sách là một tài liệu độc lập, chứa đầy đủ mọi cơ sở cần thiết cho việc phân tích thiết kế các hệ thống thông tin số…

Nội dung cuốn sách gồm:

- Chương 1: Tín hieeuh rời rạc và các phép toán trên tín hiệu.

- Chương 2: Các hệ thống rời rạc tuyến tính và biến đổi với thời gian.

Trích dẫn

Hồ Văn Xung. Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB, Giáo dục, 2003

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện tử viến thông

Tài liệu liên quan

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB Giáo trình kỹ thuật cảm biếnMitsubishi FX programmable logic controllers applications and programming

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Giáo trình kỹ thuật cảm biến

Mitsubishi FX Programmable Logic Controllers: Applications and Programming

Mã QR

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Nội dung

  • Chủ Nhật, 11:41 05/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2023

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023

Excel ứng dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán

Chủ Nhật, 10:43 05/03/2023

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện & phay: Giáo trình cho sinh viên và học viên cao học khối kỹ thuật

Chủ Nhật, 10:39 05/03/2023