International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

The book  International Journal of Bank Marketing provides the venue for the dissemination of state-of-the-art research on marketing issues related to a range of financial services providers, from banks and insurers to financial advisors and credit providers.

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

Sally McKechnie

Emerald

2011

Abstract

The book International Journal of Bank Marketing provides the venue for the dissemination of state-of-the-art research on marketing issues related to a range of financial services providers, from banks and insurers to financial advisors and credit providers.

International Journal of Bank Marketing (IJBM) aims to publish papers that relate to the marketing challenges of financial services providers around the globe. Preference is given to empirically-based research papers that expand on existing theories (or develop new ones) on customer behaviour in financial services settings.

In addition, the journal is interested in helping academicians and practitioners in the field to better understand the discipline of financial services marketing, and as a result review papers and thought pieces are invited for submission.

The general topic areas covered in IJBM include:
+ Advertising of financial services
+ Behavioural finance
+ Branding financial services
+ Corporate social responsibility
+ Customer Relationship Management (CRM)
+ Institutional banking and finance
+ Mobile and online banking
+ Pricing financial services
+ Retail banking
+ Regulations affecting financial services marketing
+ Segmenting financial services customers

Citation

Sally McKechnie. International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector. Emerald, 2011.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sectorPrinciples of Economics (8th)Corporate Finance: Principles and Practice

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

Principles of Economics (8th)Corporate Finance: Principles and Practice

QR code

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

Content

  • Chủ Nhật, 12:48 05/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 11:41 05/03/2023

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2023

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023

Excel ứng dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh & tài chính kế toán

Chủ Nhật, 10:43 05/03/2023