Bank Marketing Management

Bank Marketing Management, The appear-ance of this book is a timely reminder that this is no longer the case and that the application of marketing concepts and techniques is equally as relevant to service industries as it is to manufacturing industries. No-where is this more so than in the ca se of banking services.

Bank Marketing Management

Arthur Meidan

Macmillan education ltd

1984

Abstract

Bank Marketing Management, The appear-ance of this book is a timely reminder that this is no longer the case and that the application of marketing concepts and techniques is equally as relevant to service industries as it is to manufacturing industries. No-where is this more so than in the ca se of banking services.

The contents of the book include 10 chapters:

+ Chapter 1: The roles of marketing in bank management

+ Chapter 2: Customer behaviour and market segmentation

+ Chapter 3: Branch location and distribution

+ Chapter 4: Advertising and communications

+ Chapter 5: Product development and pricing

+ Chapter 6: Marketing research

+ Chapter 7: Controlling the marketing programme

+ Chapter 8: Bank marketing strategies

+ Chapter 9: Marketing of bank credit cards

+ Chapter 10: Bank marketing administration

Citation

Arthur Meidan. Bank Marketing Management. Macmillan education ltd, 1984.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Related document

 Bank Marketing Management
Fair value measurement: Questions and answers

Operational risk management best practices in the financial services industry

Bank Marketing Management

Fair value measurement: Questions and answersOperational risk management best practices in the financial services industry

QR code

 Bank Marketing Management

Content

  • Chủ Nhật, 13:07 05/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

International Journal of Bank Marketing Consumer Confidence in Financial Services sector

Chủ Nhật, 12:48 05/03/2023

Xử lý số tín hiệu – Tập 1: Phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB

Chủ Nhật, 11:41 05/03/2023

ATLAS đồ gá ( Giáo trình dùng cho Sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo)

Chủ Nhật, 11:16 05/03/2023

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính

Chủ Nhật, 11:09 05/03/2023

Bài giảng quản trị rủi ro

Chủ Nhật, 10:55 05/03/2023