Money, Banking and Financial Markets

hị trường tài chính và ngân hàng tiền tệ của Cecchetti & Schoenholtz vẫn phù hợp và thú vị thông qua sự nhấn mạnh độc đáo của văn bản về Năm nguyên tắc cốt lõi, sớm đưa rủi ro vào quan điểm toàn cầu tích hợp và tổng hợp dữ liệu FRED trong văn bản và tài liệu vấn đề. Bằng cách tập trung vào bức tranh lớn thông qua các nguyên tắc cốt lõi, Cecchetti & Schoenholtz dạy sinh viên cơ sở lý luận về các quy tắc tài chính và cấu trúc thể chế để ngay cả khi hệ thống tài chính phát triển, kiến ​​thức của sinh viên sẽ không bị lỗi thời.

Money, Banking and Financial Markets

Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz

McGraw-Hill Education

2017

Tóm tắt

Cecchetti & Schoenholtz's money banking and financial markets remain relevant and interesting through the text's unique emphasis on the Five Core Principles, early inclusion of risk in an integrated and integrated global perspective FRED data aggregation in text and problem documents. By focusing on the big picture through core principles, Cecchetti & Schoenholtz teaches students the rationale for financial rules and institutional structures so that even as the financial system evolves, Students' knowledge will not be outdated.

The book includes:

Part I Money and the Financial System

 • Chapter 1 Introduction to money and the financial system
 • Chapter 2 Money and Payment Systems
 • Chapter 3 Financial Instruments, Financial Markets and Financial Institutions

Part II Interest Rates, Financial Instruments and Financial Markets

 • Chapter 4 Future Value, Present Value, and Interest
 • Chapter 5 Understanding risk
 • Chapter 6 Bonds, Bond Prices, and Determining Interest Rates
 • Chapter 7 Risk structure and maturity of interest rates
 • Chapter 8 Stocks, Stock Markets and Market Performance
 • Chapter 9 Derivatives: Futures, Options and Swaps
 • Chapter 10 Foreign ExchangePart III Financial Institutions
 • Chapter 11 The Economy of Financial Intermediaries
 • Chapter 12 Depository Institutions: Banks and Bank Management
 • Chapter 13 Structure of the financial industry
 • Chapter 14 Regulating the Financial System

Part IV Central Banks, Monetary Policy and Financial Stability

 • Chapter 15 Central Banks in the World Today
 • hapter 16 Structure of Central Banks: The Federal Reserve and the European Central Bank
 • Chapter 17 Central Bank Balance Sheet and Money Supply Process
 • Chapter 18 Monetary policy: Stabilizing the domestic economy
 • Chapter 19 Exchange Rate Policy and Central Banks

Part V Modern Monetary Economy

 • Chapter 20 Money Growth, Money Demand and Modern Monetary Policy sách
 • Chapter 21 Output, Inflation and Monetary Policy
 • Chapter 22 Understanding the volatility of the business cycle
 • Chapter 23 Modern monetary policy and challenges facing central banks

Trích dẫn

Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz, Money, Banking and Financial Markets, McGraw-Hill Education, 2017

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Money, Banking and Financial MarketsĐầu tư bất động sản: Cách thức khởi nghiệp và thu lợi nhuận lớnThe Business Models Handbook Templates, Theory and Case Studies

Money, Banking and Financial Markets

Đầu tư bất động sản: Cách thức khởi nghiệp và thu lợi nhuận lớnThe Business Models Handbook Templates, Theory and Case Studies

Mã QR

Money, Banking and Financial Markets

Nội dung

 • Thứ Năm, 17:26 17/06/2021