Adobe Illustrator For Fashion Design

For college and high school courses in Fashion Design by Computer, Fashion Illustration by Computer, Computer Design, and CAD for Fashion.

Adobe Illustrator For Fashion Design

Lazear, Susan M.

Pearson Education

2012

Abstract

For college and high school courses in Fashion Design by Computer, Fashion Illustration by Computer, Computer Design, and CAD for Fashion.

This fully-updated text addresses industry’s need to train fashion students to draw fashion flats and illustrations, textile designs, and presentations using the latest versions of Adobe Illustrator.

Emphasizing the creative process, ADOBE ILLUSTRATOR FOR FASHION DESIGN, 2/e explores Illustrator’s powerful capabilities as related to drawings of clothing, fashion poses, and textile prints. It offers clear and illustrated instructions throughout, guiding students through learning all the electronic drawing techniques they will need to work successfully in fashion. In this second edition, new online videos show students how to perform many key techniques step-by-step, and online examples of previous student projects inspire new students.

This Second Edition also adds updated coverage of merchandising techniques, electronic portfolio preparation, technical drawings, tech packs, and much more.

Citation

Lazear, Susan M. Adobe Illustrator For Fashion Design. Pearson Education, 2012

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Adobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalkAutomation in garment manufacturing
Adobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalkAutomation in garment manufacturing

QR code

Adobe Illustrator For Fashion Design

Content

  • Thứ Tư, 13:32 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Thứ Tư, 10:53 05/04/2023

Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu

Thứ Tư, 10:30 05/04/2023

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Thứ Tư, 09:37 05/04/2023

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023