Adobe Illustrator For Fashion Design

For college and high school courses in Fashion Design by Computer, Fashion Illustration by Computer, Computer Design, and CAD for Fashion.

Adobe Illustrator For Fashion Design

Lazear, Susan M.

Pearson Education

2012

Abstract

For college and high school courses in Fashion Design by Computer, Fashion Illustration by Computer, Computer Design, and CAD for Fashion.

This fully-updated text addresses industry’s need to train fashion students to draw fashion flats and illustrations, textile designs, and presentations using the latest versions of Adobe Illustrator.

Emphasizing the creative process, ADOBE ILLUSTRATOR FOR FASHION DESIGN, 2/e explores Illustrator’s powerful capabilities as related to drawings of clothing, fashion poses, and textile prints. It offers clear and illustrated instructions throughout, guiding students through learning all the electronic drawing techniques they will need to work successfully in fashion. In this second edition, new online videos show students how to perform many key techniques step-by-step, and online examples of previous student projects inspire new students.

This Second Edition also adds updated coverage of merchandising techniques, electronic portfolio preparation, technical drawings, tech packs, and much more.

Citation

Lazear, Susan M. Adobe Illustrator For Fashion Design. Pearson Education, 2012

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Adobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalkAutomation in garment manufacturing
Adobe Illustrator For Fashion DesignFashion: concept to catwalkAutomation in garment manufacturing

QR code

Adobe Illustrator For Fashion Design

Content

  • Thứ Tư, 13:32 05/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Thứ Tư, 10:53 05/04/2023

Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu

Thứ Tư, 10:30 05/04/2023

Danh mục thuế xuất đối với hàng hóa xuất- nhập khẩu năm 2010 - 2011

Thứ Tư, 09:37 05/04/2023

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1

Thứ Tư, 08:56 05/04/2023

Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi

Thứ Tư, 08:46 05/04/2023

Video giới thiệu