60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 // 60 years of Vietnammese Government

Chính phủ là công bộc của dân. Vậy các công việc Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho m ọi người. Cho n ên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợ i dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợ i cho dân thì làm. V iệc gì có hại cho dân thì phải tránh..."

60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 (60 years of Vietnammese Government)

Nhiều tác giả

NXB Thông tấn

2006

Tóm tắt

Ngày 28-8-1945, Chính phủ Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở ủy ban Dân tộc Giải phóng được Quốc dân Đại hội Tân Trào bầu ra ngày 17-8-1945. Ngày 02-9-1945, tại vườn hoa Ba Đình, Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ đó cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử vẻ vang, củng cố và phát triến thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến vĩ đại vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay, Chính phủ đang thực hiện thành công công cuộc đổi mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Để biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam, ngày 19-5-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/2000/QĐ-TTg thành lập “Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1915 đến nay”. Trong công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam có một bộ ảnh tư liệu về Lịch sử Chính phủ. Việc xây dựng bộ ảnh tư liệu về Lịch sử Chính phủ nhằm phản ánh toàn diện, có hệ thống quá rrình ra đời, phát triển về tổ chức và những hoạt động chủ yếu của Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử .

Với công trình này, lần đầu tiên sẽ có một tập Lịch sử Chính phủ bằng ảnh để giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về Lịch sử Chính phủ Việt Nam một cách sinh động và chân thực. Bộ ảnh tư liệu về Lịch sử Chính phủ còn là tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy ở trong nước

Trích dẫn

Nhiều tác giả. 60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 // 60 years of Vietnammese Government, Thông tấn, 2006

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 // 60 years of Vietnammese GovernmentĐồng Khánh Khải Định chính yếuĐinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 // 60 years of Vietnammese Government

Đồng Khánh Khải Định chính yếuĐinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Mã QR

60 năm chính phủ Việt Nam 1945 – 2005 // 60 years of Vietnammese Government

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:02 07/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Tư, 13:58 07/07/2021

Giáo trình phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại

Thứ Tư, 13:30 07/07/2021

Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh

Thứ Tư, 13:27 07/07/2021

Hóa học hữu cơ: Phần bài tập. Tập 2

Thứ Tư, 13:24 07/07/2021

A guide to MATLAB for beginners and experienced users

Thứ Tư, 13:20 07/07/2021