Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Nhận thức được tầm quan trọng trong đổi mới dạy và học theo chương trình mới, nhu cầu tài liệu là một trong những vấn đề quan trọng và thiết thực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trung tâm Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phối hợp với Khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang bổ sung các tài liệu theo đúng chương trình CDIO và một số tài liệu phục vụ cho chương trình thạc sĩ.

Các tài liệu bổ sung được lựa chọn cẩn thận, phù hợp với nội dung khoa yêu cầu. Nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu mục tiêu, yêu cầu đào tạo trong tình hình mới, sẽ giúp bạn đọc nâng cao các kiến thức chuyên môn. Do vậy, Trung tâm Thư viện xin thông báo để bạn đọc có thể tham khảo, lựa chọn các tài liệu tại trang web: lic.haui.edu.vn hoặc mượn trực tiếp tại Phòng Đọc 1B Thư viện Khu B.

Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang

DANH MỤC SÁCH CDIO VÀ MỞ NGÀNH CAO HỌC KHOA CNM VÀ TKTT
STTMã sáchTên sáchTác giảNhà xbNxbTrangSL
1041701195-99Nonwoven Fabrics: Raw Materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing ProcessesWilhelm Albrecht, Hilmar Fuchs, Walter KittelmannWiley-VCH20037725
2041701200-05Smart Clothing Technology and ApplicationsGilsoo ChoCRC Press20102886
3041701206-11Organic CottonMiguel Angel Gardetti, Subramanian Senthilkannan MuthuSpringer20191766
4041701212-16Woven fabric structure design and product planning,Hayavadana, J.,CRC Press20151665
5041701217-21Fashion Design and Product Development,Harold Carr, John Pomeroy,John Wiley & Sons,19921885
6041701222-23Knitting Technology: A Comprehensive Handbook And Practical GuideDavid J. SpencerWoodhead4162
7041701224-25Advances in Yarn Spinning Techlonogy,Carl LawrenceWoodhead20104642
8041701226Advances in apparel productionCatherine FairhurstWoodhead20083281
9041701228Smart fibres, fabrics and clothingXiaoming TaoWoodhead20013361
10041701229New product development in textiles : Innovation and ProductionLena HorneWoodhead20122241
11041701230-31Biomechanical engineering of textiles and clothingY. Li, X-Q. DaiWoodhead20064282
12041701232-33Ink Jet Textile PrintingChristina CieWoodhead20152022
13041701234-35Advances in Filament Yarn Spinning of Textiles and Polymers ,D. ZhangWoodhead20142302
14041701236-37Chemical testing of textilesQinguo FanWoodhead20053362
15041701238-39Environmental aspects of textile dyeingR. ChristieWoodhead20062562
16041701240-41Coated and laminated textilesWalter FungWoodhead20024162
17041701242ERP for Textiles and Apparel Industry,R. Surjit, R. Rathinamoorthy and K. J. Vishnu VardhiniWoodhead20162861
18041701243A Practical Guide to Textile Testing,K. AmuthaWPI Publishing20161361
19041701244Ecotextiles The way forward for sustainable development in textiles,M. Miraftab and A. R. HorrocksWoodhead20072081
20041701245Science in Clothing ComfortApurba Das and R. AlagirusamyWoodhead20111851
21041701246Structure and mechanics of woven fabricsJack HuWoodhead20043201
22041701247Clothing biosensory engineeringY. Li; A. S. W. WongWoodhead20064081
23041701248Applications of Computer Vision in Fashion and TextilesCalvin WongWoodhead20173121
24041701249Digital printing of textilesH.UjiieWoodhead20063841
25041701250Statistics for textile engineersJ. R. NaglaWoodhead20173301
26041701251Apparel Machinery and EquipmentsR. Rathinamoorthy, R. SurjitWoodhead20153361
27041701252Fabric testingJinlian HuWoodhead20084241
28041701253Physical testing of textilesB. P. SavilleWoodhead19993361
29041701254Automation in Garment ManufacturingRajkishore Nayak, Rajiv PadhyeWoodhead20184261
30041701255Industrial Cutting of Textile MaterialsVilumsone-Nemes, InetaWoodhead20183141
31041701256Advances in 3D Textiles,Xiaogang ChenWoodhead20154041
32041701257Sizing in clothing Developing: effective sizing systems for ready-to-wear clothing
S.P. Ashdown
Woodhead20074081
33041701258-59Textile and Fashion: Materials, Design and Technology,Rose SinclairWoodhead20158942
34041701260The Business of Fashion, 2nd Edition,Leslie Davis Burns, Nancy O. Bryant,Fairchild Publications, Inc.20133661
  • Thứ Ba, 08:15 15/10/2019

Tags: