Danh mục sách giảng dạy bằng Tiếng Anh mới bổ sung Tháng 9/2019

Cùng với quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế là một trong những vấn đề được chú trọng hàng đầu của giáo dục đại học của Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã sớm có kế hoạch để thực hiện việc hội nhập này.

Trong đó, giảng dạy một số chuyên ngành bằng tiếng Anh có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Trung tâm Thư viện đã phối hợp với các khoa chuyên môn của Nhà trường có các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh trong năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 lựa chọn và bổ sung những tài liệu tiếng Anh do các tác giả nước ngoài biên soạn, có chất lượng tốt, có nhiều kiến thức mới, mang tính thời sự, sẽ giúp bạn đọc nâng cao các kiến thức chuyên môn. Đê tìm kiếm các tài liệu này bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ http://lib.haui.edu.vn/opac80/ và tìm đọc tại các Phòng đọc của Trung tâm hoặc đọc bản điện tử trên App Bookworm thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội

STTTên tài liệuTác giảNhà xuất bảnNăm XBSố trang Ghi chú
1Automotive MechanicsWilliam H. Crouse, William Harry CrouseMcGraw-Hill2012832
2Automotive Engineering: Powertrain, Chassis System and Vehicle BodyDavid A. Crolla Butterworth-Heinemann2009834
3Automotive Electricity and ElectronicsJames D. HaldermanPearson2016528
4Automotive Steering, Suspension & AlignmentJames D. HaldermanPearson2016480
5Integrated Vehicle Dynamics and ControlWuwei Chen, Hansong, Qidong Wang John Wiley & Sons2016400
6Understanding Automotive Electronics William B.RibbensButterworth-Heinemann2017710
7The Automotive Chassis: Engineering Principles J.Reimpell; H.Stoll; W. Betzler Elsevier2001460
8Intelligent Vehicles: Enabling Technologies and Future DevelopmentsFelipe JimenezButterworth-Heinemann2017504
9Deep Learning with PythonFrancois CholletManning Publications2017384
10Professional Java Development with the Spring FrameworkJohn Wiley & Sons Wiley2005676
11Data Mining: Practical Machine Learning Tools and TechniquesIan H. Witten & Eibe FrankMorgan Kaufmann2011654
12Artificial Intelligence with Python: A Comprehensive Guide to Building Intelligent Apps for Python Beginners and Developers-PaperbackPrateek JoshiPackt Publishing2017446
13Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)Stuart Russell Pearson20091,164
14Murach's ASP.NET 4.6 Web Programming with C# 2015, 6th EditionAnne Boehm, Mary DelamaterMike Murach & Associates2016926
15Data Mining: Concepts and TechniquesJiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei Morgan Kaufmann2011744

Danh mục sách bằng Tiếng Anh mới bổ sung Tháng 9/2019

  • Thứ Ba, 08:25 10/09/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Nguồn tin cung cấp các mô phỏng toán học và khoa học miễn phí PhET

Thứ Tư, 10:00 21/02/2024

Wolfram nguồn tài nguyên mã mở sử dụng tính toán động để làm sáng tỏ các khái niệm về khoa học, công nghệ, toán học, nghệ thuật, tài chính

Thứ Năm, 07:40 25/01/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024

Tinh thần học tập của sinh viên tại Thư viện những ngày cuối năm

Thứ Sáu, 10:43 29/12/2023

Nguồn giáo trình đại học chất lượng cao, được bình duyệt, được cấp phép mở, hoàn toàn miễn phí OpenStax

Thứ Tư, 15:09 27/12/2023

Danh mục sách bằng Tiếng Anh mới bổ sung Tháng 8/2019

Thứ Hai, 08:18 12/08/2019

Danh mục sách Tiếng Anh theo chương trình CDIO mới bổ sung Tháng 7/2019

Thứ Hai, 08:14 15/07/2019

Danh mục đầu sách Tiếng Anh ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp bổ sung đợt Tháng 5/2019

Thứ Năm, 11:08 06/06/2019

Chuyến nghỉ dưỡng thú vị của cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Bảy, 14:14 01/06/2019
Trao quyết định thành lập 02 tổ chuyên môn cho Trung tâm Thông tin Thư viện

Trao quyết định thành lập 02 tổ chuyên môn cho Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Sáu, 10:23 17/05/2019