Việt Nam thời Pháp đô hộ

Nôi dung cuốn sách gồm: Phần thứ nhất (Sự chiếm cứ quân sự): sự chiếm cứ ba tỉnh miền đông Nam Kỳ bởi người Pháp. Chính sách bành trướng của Pháp từ năm 1865 đến năm 1871.Từ sự xâm nhập của người Pháp vào Bắc Kỳ đến sự thiết lập nền đô hộ của Pháp trên lãnh thổ Việt Nam; phần thứ hai (chế độ thuộc địa): Sự tổ chức guồng máy cai trị. Sự khai thác kinh tế. Các sự biến đổi xã hội; phần thứ ba (Phản ứng của dân Việt Nam đối với chế độ thuộc địa)

Việt Nam thời Pháp đô hộ

Nguyễn Thế Anh

Nhà xuất bản khoa học xã hội

2017

Tóm tắt

Việt Nam thời Pháp đô hộ phác họa một bức tranh tổng thể về hình ảnh nước Việt Nam kể từ khi bị người Pháp chiếm cứ bằng quân sự với phát súng nổ đầu tiên ở Đà Nẵng năm 1958. Cuốn sách khai thác các nguồn sử liệu gốc phong phú của chính quyền thực dân Pháp, được tác giả chắt lọc, phân tích, lý giải một cách khoa học giúp người đọc dõi theo bước chân xâm lược của thực dân Pháp.

Nôi dung cuốn sách gồm: Phần thứ nhất (Sự chiếm cứ quân sự): sự chiếm cứ ba tỉnh miền đông Nam Kỳ bởi người Pháp. Chính sách bành trướng của Pháp từ năm 1865 đến năm 1871.Từ sự xâm nhập của người Pháp vào Bắc Kỳ đến sự thiết lập nền đô hộ của Pháp trên lãnh thổ Việt Nam; phần thứ hai (chế độ thuộc địa): Sự tổ chức guồng máy cai trị. Sự khai thác kinh tế. Các sự biến đổi xã hội; phần thứ ba (Phản ứng của dân Việt Nam đối với chế độ thuộc địa): Nhận xét tổng quát. Các phong trào quốc gia trong giai đoạn 1900-1930. Các diễn biến đưa tới sự chấm dứt chế độ thuộc địa.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Anh. Việt Nam thời Pháp đô hộ.Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2017.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Việt Nam thời Pháp đô hộLịch sử thế giới hiện đạiVăn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới
Việt Nam thời Pháp đô hộLịch sử thế giới hiện đạiVăn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Mã QR

Việt Nam thời Pháp đô hộ

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:34 16/08/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Designed to win Strategies for building a thriving global business

Thứ Ba, 15:27 16/08/2022

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người mới bắt đầu. Tập 1

Thứ Ba, 15:23 16/08/2022

Developing Leadership Talent

Thứ Ba, 15:19 16/08/2022

The Omega Files: Short Stories

Thứ Ba, 15:16 16/08/2022

Designing and managing the supply chain concepts; strategies and case studies

Thứ Ba, 15:08 16/08/2022

Video giới thiệu