Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả.

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Hồng Đức

2016

Tóm tắt

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả.

Cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương 1: Ba mươi năm đổi mới và khát vọng Việt Nam

- Chương 2: Hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân

- Chương 3: Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

- Chương 4: Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế

- Chương 5: Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

- Chương 6: Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội

- Chương 7: Xây dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả

Trích dẫn

Ngân hàng Thế giới,Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, Hồng Đức, 2016.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủĐắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence PeopleHà Nội 36 góc nhìn
Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Đắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence People

Hà Nội 36 góc nhìn

Mã QR

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Nội dung

  • Chủ Nhật, 10:13 12/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Chủ Nhật, 09:53 12/03/2023

Software testing foundations: A study guide for the certified tester exam

Chủ Nhật, 09:11 12/03/2023

新にほんご敬語トレーニング CD2枚つ = 2 CD mới về huấn luyện danh dự tiếng Nhật

Thứ Bảy, 16:59 11/03/2023

語から始まる教材作り現場に役立つ日本語教育研究6 = Tạo tài liệu giảng dạy bắt đầu bằng từ Giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản hữu ích trong lĩnh vực 6

Thứ Bảy, 16:49 11/03/2023

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Thứ Bảy, 16:41 11/03/2023