Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả.

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Hồng Đức

2016

Tóm tắt

Cuốn sách đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả.

Cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương 1: Ba mươi năm đổi mới và khát vọng Việt Nam

- Chương 2: Hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân

- Chương 3: Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

- Chương 4: Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế

- Chương 5: Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

- Chương 6: Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội

- Chương 7: Xây dựng thể chế hiện đại và nhà nước hiệu quả

Trích dẫn

Ngân hàng Thế giới,Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, Hồng Đức, 2016.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủĐắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence PeopleHà Nội 36 góc nhìn
Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Đắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence People

Hà Nội 36 góc nhìn

Mã QR

Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

Nội dung

  • Chủ Nhật, 10:13 12/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: Báo cáo tổng quan

Chủ Nhật, 09:53 12/03/2023

Software testing foundations: A study guide for the certified tester exam

Chủ Nhật, 09:11 12/03/2023

新にほんご敬語トレーニング CD2枚つ = 2 CD mới về huấn luyện danh dự tiếng Nhật

Thứ Bảy, 16:59 11/03/2023

語から始まる教材作り現場に役立つ日本語教育研究6 = Tạo tài liệu giảng dạy bắt đầu bằng từ Giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản hữu ích trong lĩnh vực 6

Thứ Bảy, 16:49 11/03/2023

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Thứ Bảy, 16:41 11/03/2023

Video giới thiệu